Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Борба с многогодишни плевели в лозето чрез изтощаване

Борбата с многогодишните плевели в лозето е трудна. Най-разпространени многогодишните плевели в лозята са: коренищни - троскот, балури пирей, кореновоиздънкови - поветица, паламида и др.

Заплевелените от коренищни плевели лозя трябва да се обработват по-често и по-дълбоко, като не се дава възможност на надземните стъбла да се разкъсват. С това се цели навреме да се премахне конкуренцията на плевелните растения и да се изтощят коренищата им. Много ефикасен метод за борба с тях е изтощаването не коренищата им. Затова трябва да се извършва оран в сухо и горещо време. При възможност оранта да се придружава и с брануване.

Кореновоиздънковите плевели са извънредно упорити, развиват мощна коренова система и имат голяма способност за вегетативно размножаване. Нарязването на корените им предизвиква пробуждането на много пъпки; от един и същ корен се развиват голямо количество издънки. Както и при коренищните, коренови отрязъци с по една спяща пъпка могат да се вкореняват. При сухо и горещо време обаче кореновите отрязъци бързо се изсушават и по-глямата част от спящите пъпки загиват. Основен метод за борба срещу кореновоиздънковите плевели е методът на изтощаването: извършването на чести и по възможност по-дълбоки обработки. Тъй като те израстват по-бързо от коренищните плевели, за успешна борба с тях са необходими по-чести обработки.

Все пак само с механични средства е трудно да се води борба и да се очисти лозето от многогодишните плевели. Затова трябва едновременно с тях да се използват и химични средства - хербициди.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates