Овощарство

Изсушете плодовете, които не сте в състояние да изядете през лятото

Мероприятия в овощната градина.Изсушете плодовете, които не сте в състояние да изядете през лятото.

В разгара на лятото

Прочети още...

Не допускайте периодично плододаване на овощните дървета

Мероприятия в овощната градина.Не допускайте периодично плододаване.

Не е толкова страшно, че

Прочети още...

Подгответе площите за новите трайни насаждения

Мероприятия в овощната градина.Подгответе площите за новите трайни насаждения.

Подготвителните работи

Прочети още...

Подходящо рН на почвата за всяко дърво

Мероприятия в овощната градина.Подходящо рН на почвата за всяко дърво.

През август започват и

Прочети още...