Овощарство - отглеждане на овощни дървета и храсти.

 

Хоботниците са едни от основните вредители по овощните дървета, които започват да вредят рано напролет. Основно това са ябълков златист хоботник, ябълков цветопробивач ,

червенокрил плодов и крушов пъпкопробивач.

Тези неприятели се срещат в градините, където не се води системна борба с неприятелите. Те напускат местата на зимуване при средна дневна температура над 80С, а ларвите на крушовият пъпкопробивач се излюпват и по-рано.

Вредивъзрастното насекомо и ларвата. Възрастните бръмбари унищожават плодните и листни пъпки, ларвите - цветните части на плодните пъпки, цветовете и плодчетата.

Борба се извежда при отчитане на4 – 6 броя на дърво възрастни за ябълков цветопробивач и 2 – 3 броя на дърво възрастни за ябълков златист и червенокрил плодов хоботник.