Овощарство - отглеждане на овощни дървета и храсти.

 

Жълтата и черната сливова плодова оса са най-опасните неприятели по сливата.Те се срещат и вредят заедно в началото на вегетацията на културата. Могат да предизвикат до 80 -90%

червивост и окапване на завързите. Осите започват да летят през март-началото на април, когато цъфтят трънкосливите. Осите снасят яйцата си в чашечните листенца и по-рядко в самата чашка на още неразтворените цветове.

Химическата борба срещу възрастното на този неприятел трябва да започне още преди да започне яйцеснасянето. Това съвпада с периода преди цъфтежа на ранните сливи. Провежда се и второ пръскане в края на цъфтежа когато 2/3 от венчелистчетата са завехнали , но не са окапали, за да се предотврати вгризването на ларвите в плодчетата.