Мероприятия в овощната градина. Най-важни при съхранение на плодовете са влажността и температурата.  При съхранението на ябълки, понякога се наблюдава сбръчкване кожицата на плодовете. Сбръчкването на плодовете може

да се получи в два случая:

  •  рано обрани;
  • сух въздух в помещението.

Влажността на въздуха в мазетата, където се съхраняват плодове, трябва да се поддържа в рамките на 80-90 %. Това е възможно чрез поставянето на широки съдове с вода (например легени, кофи, корита) или чрез често намокряне на пода с вода.

Загниването пък може да е в резултат на:

  •  късна беритба;
  • болни плодове;
  • прекалена влага в помещението.

ПРОВЕТРЯВАЙТЕ ПРИ ПОДХОДЯЩО ВРЕМЕ

При сравнително топло време през зимните месеци помещенията се проветряват, като вратите и прозорците им се отварят за 1-2 часа сутрин или през нощта , за да проникне по-хладен въздух. При по-студено време

(температури под -5˚С), проветряването може да се извърши през по-топлите часове на деня, но за по-кратко време. При сериозно и дълго понижение на температурите помещенията се отварят през няколко дни за по 15-20 минути.