Мероприятия в овощната градина. Изкоренете изсъхналите дървета и привлечете птиците в градината. Механичните мерки имат за цел да предотвратят и до голяма степен да намалят възможностите за развитие на болестите и

неприятелите, а от там и по-малко използване на химични препарати за растителна защита.

ИЗКОРЕНЕТЕ ИЗСЪХНАЛИ ДЪРВЕТА

Много важно е, ако в градината ви има стари изсъхнали дървета те да бъдат изкоренени и изгорени. Много често в тях намират убежище болести и неприятели , които са източник на зараза за здравите дръвчета.

СЪЗДАЙТЕ УЮТ ЗА ПТИЦИТЕ

Една добра възможност за санитарно прочистване от неприятели през периода на покой на дръвчетата са птиците. Голяма част от тях се хранят с вредните насекоми - гъсеници, пеперуди, въшки, мухи, дори и мишки. Ако ги привлечете с атрактивни къщички и малко храна през зимните месеци, те ще ви се отблагодарят. От тяхното присъствие в овощната градина има не само полза, но и е приятно - не ги гонете, те ще свършат доста добра работа във ваша полза.