Мероприятия в овощната градина.Подложки за кайсия и праскова.

Кайсията основно се

присажда върху кайсиеви семеначета, получени от семена на дребноплодната кайсия и от културни сортове. Кайсиевите подложки се отличават с по-голяма сухоустойчивост и студоустойчивост. Особено подходящи са за по-сухи и добре аерирани песъчливи почви. Понасят сравнително добре повишено съдържание на активни карбонати в почвата, каквито са варовитите почви. Неподходящи са за тежки и преовлажнени почви, в които корените се задушават и често растенията загиват. За такива почви трябва да се използва джанка. Кайсията може да се присажда и върху праскова , но това се практикува много рядко.


За размножаването на прасковата най-широко се използват семенни прасковени подложки. Тя може да се присажда и върху почти всички подложки, които се използват при сливата, а също така и върху кайсия и бадем. Последните две подложки са подходящи, когато прасковата ще се засажда на по-варовити почви. Прасковената подложка добре се сраства със сортовете на прасковата и им придава добър растеж и максимално дълголетие. Най-подходяща е за по-отцедливите, топли и влагоемки почви. Не понася варовитите почви, тъй като пряовява хлороза, а също и по-тежките и преовлажнени почви, където по-успешно се развива джанковата подложка.