Мероприятия в овощната градина.Само здравите плодове са годни за съхранение.

За по-дълго съхранение

се оставят само плодове без механични повреди. Всяка рана, била тя и най-малката води до загниване. Редовно проверявайте съхраняваните плодове.

Обеззаразете инвентара

Ако ще съхранявате плодовете в касетки, които са били използване миналата година, задължително ги обеззаразете. Това може да стане с 3- процентов разтвор от меден сулфат (син камък). Разтвора се приготвя от 10 литра вода и 300 г син камък. Процедурата може да се направи чрез потапяне или пръскане на касетките в разтвора. Със същият разтвор напръскайте и помещението, в което ще съхранявате плодовете.

Нещо важно

Плодове и зеленчуци не се съхраняват заедно , тъй като плодовете лесно поемат миризмите, особенно на картофи и лук.