Растително защитни мероприятия в овощната градина.Вредят ли лишеите и мъховете по дървото?.

Лишеите са най-низшите

представители на растителния свят, а мъховете са най-низшите висши растения. Тези организми не са паразити, но развивайки се върху висшите растения в т.ч. върху овощните дървета причиняват косвени вреди.

  1. Вредата е от това, че при развитието си мъховете и лишеите отделят различни киселини , които са вредни за дърветата.
  2. Освен това те служат за приютяване на вредни насекоми и причинители на болести.
  3. Ето защо тези растения се явяват един вид вредители по овощните дръвчета и където ги има, с тях трябва да се води борба.

КАКВА Е БОРБАТА?

  •  Първо лишеите и мъховете трябва да се остържат с телена четка от стеблата и клоните на дърветата, а след това стъблата да се напръскат или намажат с 3% разтвор на син камък и вода (без вар);
  • Чак след това трябва да се направи зимното варосване на стеблата с 20% варна каша.