Полезна информация за овощните култури.Касисът не страда от късните зимни и повратните пролетни застудявания.


Касисът, или както е известен още като черно френско грозде, се отглежда главно в по-северните страни от умерения пояс - Англия, Полша, балтийските страни, Холандия и Германия.

Касисът е типично храстовидно растение, съставено от разновъзрастови стъбла , , които всяка година израстват от пъпки в основата на храста, а не от страничните корени както при малината. За разлика от дървесните видове най-силният растеж при касиса се получава не от връхните, а от ниско разположените пъпки.

Смесените пъпки на касиса, от които се формират листа, цветове и плодове, се залагат по средната и връхната част на клонките.

Касисът започва да плододава още на втората година след засаждането и към четвъртата година встъпва в пълно плододаване. Най-много и най-ценни плодове се получават от младите стъбла - от една - до петгодишна възраст. От декар касисово насаждение могат да се получат до 700-900 кг плодове.

Сортовете на касиса се самооплождат (самофертилни). Цъфтежът протича през втората половина на април, а плодовете узряват в началото на юли.

Касисът е доста студоустойчив. През фазата на дълбокия покой той понася температури до -30, -32°С. Въпреки че развитието му започва много рано напролет, той не страда и от късните зимни и повратните пролетни застудявания. Големите горещини и атмосферни засушавания през летните месеци се отразяват неблагоприятно върху развитието му и затова при нашите климатични условия касисът може да се отглежда успешно само в планинските и в полупланинските райони с надморска височина до 1000 м, където климатът е по-прохладен и влажен.

Изискванията на касиса към влагата са доста големи и без поливане той може да се отглежда само в райони, където годишните валежи са над 700-800 мм.