Полезна информация за овощните култури.Превиване на клончетата при младите овощни дръвчета.


Превиването на клончетата е помощна резитбена операция, с която се регулират растежът и плододаването чрез разпределяне на хранителните вещества в овощното дърво , но без да се съкращават части от него, т.е. без резитба. Целта е да се стимулира образуването на плодни пъпки или да се ускори встъпването на клончетата в плододаване.

Често с резитбата на овошките се предизвиква и покарване на силен прираст, част от който трябва своевременно да се прореди, а друга да се превие, за да се превърне в обрастваща плодна дървесина. Ето защо при младите буйнорастящи, невстъпили в плододаване овощни дървета, е за препоръчване вместо чрез резитба регулирането на обрастващата и скелетната дървесина да се прави чрез превиване и наклоняване на по-силните леторасти, клончета и клонки. С това се предизвиква бързото им встъпване в плододаване. С натоварването на младото дърво с плодни пъпки и изхранването на плодовия завръз се спира буйният растеж и то започва да образува не само дървесина, но и плодни пъпки. Щом дръвчето встъпи в плододаване, превиването на клонките се прекратява. Клонките се извиват в основата, където пъпките не са добре оформени и се привързват за стъблото или към друг клон. По този начин сокодвижението се забавя, връхните пъпки се поставят в неблагоприятно за растеж положение. Широки дъговидни извивки не се правят, защото по-късно се появяват лакомци по леторастите. След образуването на плодни пъпки близо до скелетните клони горната част на превитата клонка се премахва.

Превиването на клончетата при младите овощни дръвчета се извършва през хубавите меки дни на февруари-март и през лятото - втората половина на юни до началото на юли, на новите млади леторасти преди те да се вдървесинят. Превиване на клончетата се прилага най-често при ябълката и крушата, особено при плоските формировки (палмета, кордон и други). Вземат се под внимание и биологичните особености на видовете и сортово-подложковите комбинации.