Полезна информация за земеделските култури.Основни правила при редуване на културите.

При голяма концентрация на производството, която е съпроводена с отглеждане на малко култури в един район, да не се застъпват сеитбообращения с дълготрайни ротации.

, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));