Полезна информация за земеделските култури.Пролетен ечемик (пивоварен).


Пролетният ечемик се отглежда за нуждите на пивоварната промишленост. От неговото зърно поради по-ниското му съдържание на белтък, по-добрата му изравненост и т.н. се получава по-качествено пиво. Ето защо за специалните марки висококачествено пиво е нужно да се произвежда или да се внася зърно от този ечемик. За масовото производство очевидно ще се използва зърното от зимния двуреден ечемик , тъй като от него се получават значително по-високи добиви.

Разпространението на двуредния пивоварен ечемик у нас сега е твърде ограничено. Главните причини за това са по-ниските добиви и др.

Биологични изисквания

Семената на пролетния ечемик започват да поникват при температура 2-3°С, а младите растения издържат до -7, -1°С, затова, засят през есента, обикновено измръзва. През пролетта и лятото изисква по-прохладно време, страда от големите горещини. Към влагата е по-взискателен по време на вретененето, изкласяването и наливането на зърното. Изисква добре обработени и запасени с хранителни вещества почви. Най-добри условия за развитие на пивоварния ечемик в нашата страна има в по-високите полета с по-прохладно и влажно лято.

Особености в агротехниката

Обикновено се засява след окопни или зърнени бобови култури. След тяхното прибиране почвата се изорава на дълбочина около 20 см. При заплевеляване през есента се извършват 1-2 повърхностни обработки. Рано напролет, щом стане възможно да се работи на полето, се извършва плитко предсеитбено култивиране (5-6 см) с едновременно брануване. Тори се в зависимост от запасеността на почвата, но, общо взето, с по-малки норми азотни торове, тъй като голямото количество азот води към увеличаване на белтъка и влошаване на технологическите качества на зърното. Като най-общи ориентировъчни норми може да се посочат по 8-10 кг N и Р2О5 на декар. Фосфорните торове обикновено се внасят преди оранта, а азотните - напролет преди предсеитбеното култивиране.

Подготовката на семената и сеитбата се извършват както при зимния ечемик. Засяването става през пролетта във възможно най-ранния срок при сеитбена норма 500-600 кълняеми семена на 1 м2 на дълбочина 4-6 см. Ако почвата е бухкава или суха, веднага след сеитбата се извършва валиране.

Грижите през вегетацията се състоят в борба срещу плевелите, болестите и неприятелите и др. и са както при посевите от зимния ечемик.

Прибиране на пролетен ечемик

Прибирането на пролетния ечемик се извършва обикновено в пълна зрелост по еднофазния начин. С него трябва да се внимава, тъп като изискванията на пивоварната промишленост са зърната да бъдат добре узрели, да имат лъскав сламено- жълт цвят на плевите и миризма на прясна слама. Това показва, че зърното е прибрано навреме, не е мокрено и не е запарено.