Полезна информация за земеделските култури.Пролетен ечемик (пивоварен).


Пролетният ечемик се отглежда за нуждите на пивоварната промишленост. От неговото зърно поради по-ниското му съдържание на белтък, по-добрата му изравненост и т.н. се получава по-качествено пиво. Ето защо за специалните марки висококачествено пиво е нужно да се произвежда или да се внася зърно от този ечемик. За масовото производство очевидно ще се използва зърното от зимния двуреден ечемик, тъй като от него се получават значително по-високи добиви.

Разпространението на двуредния пивоварен ечемик у нас сега е твърде ограничено. Главните причини за това са по-ниските добиви и др.

Биологични изисквания

Семената на пролетния ечемик започват да поникват при температура 2-3°С, а младите растения издържат до -7, -1°С, затова, засят през есента, обикновено измръзва. През пролетта и лятото изисква по-прохладно време, страда от големите горещини. Към влагата е по-взискателен по време на вретененето, изкласяването и наливането на зърното. Изисква добре обработени и запасени с хранителни вещества почви. Най-добри условия за развитие на пивоварния ечемик в нашата страна има в по-високите полета с по-прохладно и влажно лято.

Особености в агротехниката

Обикновено се засява след окопни или зърнени бобови култури. След тяхното прибиране почвата се изорава на дълбочина около 20 см. При заплевеляване през есента се извършват 1-2 повърхностни обработки. Рано напролет , щом стане възможно да се работи на полето, се извършва плитко предсеитбено култивиране (5-6 см) с едновременно брануване. Тори се в зависимост от запасеността на почвата, но, общо взето, с по-малки норми азотни торове, тъй като голямото количество азот води към увеличаване на белтъка и влошаване на технологическите качества на зърното. Като най-общи ориентировъчни норми може да се посочат по 8-10 кг N и Р2О5 на декар. Фосфорните торове обикновено се внасят преди оранта, а азотните - напролет преди предсеитбеното култивиране.

Подготовката на семената и сеитбата се извършват както при зимния ечемик. Засяването става през пролетта във възможно най-ранния срок при сеитбена норма 500-600 кълняемисемена на 1 м2 на дълбочина 4-6 см. Ако почвата е бухкава или суха, веднага след сеитбата се извършва валиране.

Грижите през вегетацията се състоят в борба срещу плевелите, болестите и неприятелите и др. и са както при посевите от зимния ечемик.

Прибиране на пролетен ечемик

Прибирането на пролетния ечемик се извършва обикновено в пълна зрелост по еднофазния начин. С него трябва да се внимава, тъп като изискванията на пивоварната промишленост са зърната да бъдат добре узрели, да имат лъскав сламено- жълт цвят на плевите и миризма на прясна слама. Това показва, че зърното е прибрано навреме, не е мокрено и не е запарено.