Полезна информация за земеделските култури.Захарно цвекло - грижи през вегетацията.


Веднага след засяването на захарното цвекло се извършва валиране на посева с членести валяци.

Кълновете на цвеклото са нежни, с малка пробивна сила. Ако се образува кора, те не могат да я пробият и загиват. Затова, щом започне образуването й, тя трябва да се разруши. Най-подходяща за целта е звездовидната (ротационната) брана, но може да се използват и членест валяк и леката щригелна брана. Бранува се напречно на редовете преди затвърдяването на кората. Повредените кълнове не трябва да са повече от 8-10%. При добре гарнирани посеви може да се бранува и след появяването на първата двойка листа при масово появяване на повици на плевелите.

Посевът се разрежда през периода от образуването на първия до образуването на третия чифт същински листа, като в реда се оставят 5-6 растения на линеен метър. По такъв начин при междуредово разстояние 45 см се осигурява нормална гъстота от 11 000-12 000 растения на декар. Разреждането се извършва ръчно или с електронни разреждани.

Преди сеитбата на цвеклото площта се третира с почвени хербициди, а след поникването на цвеклото - с листни.

При използването на подходящи хербициди се извършват само 1-2 окопавания в междуредията с машини. Първото окопаване на захарното цвекло се извършва след разреждането на посева, а второто - около 2 седмици по-късно.

Оптималната влажност за развитието на цвеклото е над 70-75% от ППВ. В години със средни валежи тя се поддържа чрез 3-4 поливки през вегетацията. Най-добре е поливките да се извършват чрез дъждуване с норма 40-50 м3 вода на декар. Поливките трябва да се прекратят към 20 август, за да не се удължава вегетацията. Ефектът от напояването на цвеклото е голям - в много случаи добивите се удвояват.

Захарното цвекло се напада от много болести (церкоспороза, брашнеста мана и др.) и неприятели (хоботници, бълхи, нематоди и др.), срещу които трябва да се прилагат съответните мерки за борба.