Растителна защита

Списък на Забранени Продукти за Растителна Защита за 2018 и 2019 година

Търговско наименование на ПРЗ Активни вещества Притежател на разрешението за търговия и употреба Краен срок,             до който ПРЗ се предлагат  на пазара Краен срок, до който     наличните количества на ПРЗ могат да се употребяват Заповед № на изпълнителния директор на БАБХ
2018 г.
1 Галиган 240 ЕК/             Оксиган 240 ЕК оксифлуорфен 240 г/л Мактешим Аган Холдинг Б.В. 21.04.2018 г. 21.06.2018 г. РД 11-368/28.02.2018
2 Мокап Плюс ГР етопрофос – 100 г/кг Протектинг гарденс ЕООД  19.07.2018 г. 19.01.2019 г. РД 11-373/28.02.2018
3 Малтоато есфенвалерат – 25 г/л Лаинко С.А. Испания  28.08.2018 г. 28.08.2019 г. РД 11-374/28.02.2018
4 Лузиндо 40 ВГ тиаметоксам – 200 г/л + хлорантранилипрол – 200 г/л Синджента България ЕООД 28.11.2018 г.   19.12.2018 г. Заповед №РД 11-1920 от 28.09.2018 г.
5 Арес 360 СЛ/Атис 360 СЛ/Хит 360 СЛ/Райдър 360 СЛ/Император 360 СЛ глифозат 360 г/л А.Н. – Агротрейдинг” ООД 15.04.2018 г. 15.04.2018 г. РД 11-467/15.03.2018
6 Глиомекс 360 СЛ глифозат 360 г/л АГРИМАТКО БЪЛГАРИЯ EООД 15.04.2018 г. 15.04.2018 г. РД 11-466/15.03.2018
7 Кобра 360 СЛ глифозат 360 г/л Агрос – 98 ООД 15.04.2018 г. 15.04.2018 г. РД 11-465/15.03.2018
8 Раундъп 360 СЛ Нов глифозат 360 г/л ОАК – Интерагро – България ЕООД 15.04.2018 г. 15.04.2018 г. РД 11-464/15.03.2018
9 Сайф СЛ глифозат 360 г/л Дженерик Агркемикълс ООД 15.04.2018 г. 15.04.2018 г. РД 11-463/15.03.2018
10 Ястреб глифозат 360 г/л 999 ”Ив. Асенов” ЕООД 15.04.2018 г. 15.04.2018 г. РД 11-462/15.03.2018
11 Раундъп глифозат 360 г/л МОНСАНТО ЮРЪП С.А.-Белгия 09.04.2018 г. 09.04.2018 г. РД 11-431/09.03.2018
12 Раундъп Екстра глифозат 540 г/кг МОНСАНТО ЮРЪП-Белгия 09.04.2018 г. 09.04.2018 г. РД 11-430/09.03.2018
13 Би-58 диметоат – 400 г/л БАСФ СЕ, Германия 17.07.2018 г. 17.01.2019 г. РД 11-669/17.04.2018
14 Стомп Нов 330 ЕК пендиметалин – 330 г/л БАСФ ЕООД 17.10.2018 г. 17.04.2019 г. РД 11-670/17.04.2018
15 Пасодобле 70 ВГ пропинеб – 650 г/кг и флупиколид –50 г/кг Байер България ЕООД 30.09.2018 г. 22.06.2019 г. РД 11-698/19.04.2018
16 БИ- 58 НОВ диметоат – 400 г/л Агропал ООД 18.07.2018 г. 18.01.2019 г. РД 11-912/30.05.2018
17 БИ-58 ПЛЮС диметоат – 400 г/л ОАК – ИНТЕРАГРО –БЪЛГАРИЯ ЕООД 18.07.2018 г. 18.01.2019 г. Заповед РД 11-910/30.05.2018  не е в сила, поради обжалване
18 БИ- 58 НОВ диметоат – 400 г/л Агропал ООД 18.07.2018 г. 18.01.2019 г. РД 11-911/30.05.2018
19 ПЕНДИМЕКС 330 ЕК пендиметалин – 330 г/л МАК ГмбХ, Германия 03.10.2018 г. 03.04.2019 г. РД 11-1181/03.07.2018
20 СТОМП  НОВ 330 ЕК пендиметалин – 330 г/л Агропал ООД 01.12.2018 г. 01.12.2019 г. РД 11-1236/09.07.2018
21 СТОМП  НОВ 330 ЕК пендиметалин – 330 г/л Агропал ООД 01.12.2018 г. 01.12.2019 г. РД 11-1237/09.07.2018
22 СТОМП  НОВ 330 ЕК пендиметалин – 330 г/л Агропал ООД 01.12.2018 г. 01.12.2019 г. РД 11-1239/09.07.2018
23 СТОМП НОВ 330 ЕК пендиметалин – 330 г/л Кампо 2007 ЕООД 01.12.2018 г. 01.12.2019 г. РД 11-1240/09.07.2018
24 СТОМП  НОВ ПЛЮС пендиметалин – 330 г/л ОАК Интерагро България ЕООД 01.12.2018 г. 01.12.2019 г. РД 11-1241/09.07.2018
25 СИЛИТ 40 СК 400 г/л додин Агрофарм  ООД 16.02.2019 г. 16.02.2020 г. РД 11-1298/16.07.2018 г.
26 БЕЛВЕДЕРЕ ФОРТЕ фенмедифам – 100  г/л +  десмедифам – 100  г/л +  етофумезат – 200 г/л Адама Агрикалчър Б.В., Арнхемсевег 87, 3832 GK Лойсден, Нидерландия. 16.10.2018 г. 16.10.2018 г. РД 11-1289/16.07.2018 г.
27 ДАНТОП  50 ВГ клотианидин – 500 г/кг Сумитомо Кемикъл  Агро  Юръп САС – Франция  28.11.2018 г.  19.12.2018 г. РД 11-1668/28.08.2018 г.
28 ЕФОРИЯ 045 ЗВ тиаметоксам – 30 г/л +  ламбда -цихалотрин -15 г/л Синджента България ЕООД 28.11.2018 г.   19.12.2018 г. Заповед №РД 11-1921/  28.09.2018 г.
29 САНТАНА 0,7 Г клотианидин – 7 г/кг Сумитомо Кемикъл Ко- Япония 28.11.2018 г. 19.12.2018 г. РД 11-1667/28.08.2018 г.
30 ЮНТА КУАТРО ФС клотианидин – 166,7 г/л + имидаклоприд – 166,7 г/л + протиоконазол – 33,3 г/л + тебуконазол – 6,7 г/л Байер България  ЕООД 28.11.2018 г. 19.12.2018 г. РД 11-1669/28.08.2018 г.
31 ПИКАДОР 35 СТ имидаклоприд – 350 г/л Имаспро – Малайзия 04.12.2018 г.   19.12.2018 г. Заповед №РД 11-1958/  04.10.2018 г.
32 УОРАНТ 70 ВГ имидаклоприд – 700 г/л Хеминова България ЕООД  04.12.2018 г.   19.12.2018 г. Заповед №РД 11-1959/  04.10.2018 г.
33 ВЕРИТА ВГ фенамидон – 44,4 г/кг +  алуминиев фозетил – 667 г/кг Байер България ЕООД 31.07.2019 г. 14.11.2019 г. Заповед №РД 11-2019/  12.10.2018 г.
34 ДРИЗА ВГ ипродион – 500 г/кг Индустриас Афраза С.А, Испания 12.11.2018 г. 12.03.2019 г. Заповед №РД 11-2012/  12.10.2018 г.
35 КОНСЕНТО СК фенамидон 75 г/л +  пропамокарб хидрохлорид – 375 г/л Байер България ЕООД 31.07.2019 г. 14.11. 2019 г. Заповед №РД 11-2011/  12.10.2018 г.
36 ГЛИФОС СУПЕР 45 СЛ глифозат – 450 г/л Хеминова България ЕООД 02.11.2018 г. 02.01.2019 г. Заповед №РД 11-1942/  02.10.2018 г.
37 ГЛИФОС 36 СЛ глифозат – 360 г/л Хеминова България ЕООД 02.11.2018 г. 02.01.2019 г. Заповед №РД 11-1941/ 02.10.2018 г.
38 ГЛИФОС ДАКАР глифозат – 680 г/кг България и Румъния ЕООД 02.11.2018 г. 02.01.2019 г. Заповед №РД 11-1940/  02.10.2018 г.
39 КРАЙЦЕР 350 ФС тиаметоксам – 350 г/л Синджента България ЕООД 28.11.2018 г. 19.12.2018 г. Заповед №РД 11-1911/  28.09.2018 г.
40 ЦЕЛЕСТ ТОП 313 ФС дифеноконазол – 25 г/л + флудиоксонил – 25 г/л +  тиаметоксам – 262,5 г/л Синджента България  ЕООД 28.11.2018 г. 19.12.2018 г. Заповед №РД 11-19228 28.09.2018 г.
41 Монсерен Г ФС имидаклоприд 120 г/л + пенсикурон 250 г/л Байер България ЕООД 28.11.2018 г. 19.12.2018 г. Заповед №РД 11-2006/ 12.10.2018 г.
42 МЕЗМЕР 48 СК мезотрион 480 г/л Хеминова България и Румъния ЕООД 08.12.2018 г. 08.03.2019 г. Заповед №РД 11-2251/ 08.11.2018 г.
2019 г.
43 БАСТА 15 СЛ 150 г/л глюфозинат амониум Байер България ЕООД 12.02.2019 г. 12.08.2019 г. Заповед №РД 11-2279/12.11.2018 г.
44 ФОЛДЪР 80 ВГ фолпет – 800 г/кг Ариста ЛайфСайънс Бенелюкс Спрл., Белгия 08.05.2019 г. 08.05.2020 г. Заповед №РД 11-2253/ 08.11.2018 г.
45 МАНКОЦЕБ 80 ВП манкоцеб – 80%. “Калиоп Агро България” ООД – България 13.03.2019 г.  13.09.2019 г. Заповед №РД 11-2547/ 13.12.2018 г
46 ПРОТЕУС О-ТЕК тиаклоприд – 150 г/л +  делтаметрин – 20 г/л Байер България ЕООД 14.04.2019 г.  14.06.2020 г. Заповед №РД 11-2566/  14.12.2018 г.
47 ВЕРИТА НОВ фенамидон – 44,4  г/кг  +  алуминиев фозетил – 667 г/кг ОАК Интерагро България ЕООД 14.02.2019 г. 14.11.2019 г. Заповед №РД 11-2565/  14.12.2018 г.
48 ВИНСИТ Ф тиабендазол – 25 г/л +  флутриафол – 37,5 г/л “Хеминова България” ЕООД – България 14.03.2019 г. 14.09.2019 г. Заповед №РД 11-2567 / 14.12.2018 г.
49 ВИНСИТ ФС тиабендазол – 25 г/л +  флутриафол – 37,5 г/л +  имазалил – 15 г/л “Хеминова България” ЕООД – България 14.03.2019 г. 14.09.2019 г. Заповед №РД 11-2564 /  14.12.2018 г.
50 ВAЛСАГЛИФ глифозат – 360 г/л Стоктон Кемикъл – САЩ 14.06.2019 г.  14.12.2019 г. Заповед №РД 11-2568/ 14.12.2018 г.
51 ТОПАЗ 100 ЕК пенконазол – 100 г/л Агропал ООД 19.04.2019 г. 19.04.2019 г. Писмо
52 РАНГО 40 ЕК квизалофоп-П-тефурил – 40 г/л К+Н Ефтимиадис България ЕООД 12.04.2019 г. 12.04.2020 г. Писмо
53 СФЕРА МАКС СК трифлоксистробин – 375 г/л +  ципроконазол – 160 г/л Байер България ЕООД 01.02.2020 г. 01.02.2021 г. Заповед №РД 11-314/  13.02.2019 г.
54 ФЛОРДИМЕКС Т ЕКСТРА етефон – 660 г/л Байер България ЕООД 13.05.2019 г. 13.08.2019 г. Заповед №РЗ 11-313/ 13.02.2019 г
55 ФЛОРДИМЕКС 420 етефон – 420 г/л Байер България ЕООД 13.05.2019 г. 13.08.2019 г. Заповед №РД 11-315/ 13.02.2019 г.
56 ДЕССИКАШ 200 СЛ  дикват– 200 г/л Шарда Уърдуайд Експортс Прайвит Лимитед, Индия 10.04.2019 г. 04.02.2020 г. Заповед №РД 11-488/  11.03.2019 г.
57 ДИКВА 20 СЛ/      ДИМОР 20 СЛ/                 ДИМАЗО 20 СЛ дикват – 200 г/л Шарда Европа б.в.б. а.”, Белгия 10.04.2019 г. 04.02.2020 г. Заповед №РД 11-491/  11.03.2019 г.
58 МИШЪН 200 СЛ дикват – 200 г/л ЮПЛ Юръп Лтд, Обединеното кралство, (UPL Еurope Ltd, UK) 10.04.2019 г. 04.02.2020 г. Заповед №РД 11-490/  11.03.2019 г.
59 РЕГЛОН ФОРТЕ дикват – 150 г/л Синджента Швейцария 08.04.2019 г. 04.11.2019 г. Заповед №РД 11-489/ 11.03.2019 г.
60 ФЛОУЗАН ФС тирам – 533 г/л Суммит Агро България ЕООД 31.01.2020 г. Заповед №РД 11-515/ 13.03.2019 г.
61 ТИРАМ 80 ВГ тирам – 800 г/кг Таминко – Белгия 30.04.2019 г. 30.04.2019 г. Заповед №РД 11-456/  01.03.2019 г
62 ТИРАМ 80 ВГ НОВ тирам – 800 г/кг ОАК Интерагро България ЕООД 30.04.2019 г. 30.04.2019 г. Заповед №РД 11-477 / 07.03.2019 г.
63 ТИРАМ 80 ВДГ тирам – 800 г/кг Агропал ООД – България 30.04.2019 г. 30.04.2019 г. Заповед №РД 11-476/  07.03.2019 г.
64 ВИТАВАКС 200 ФФ карбоксин – 200 г/л +  тирам – 200 г/л Кромптон Регистрейшънс – Англия 13.06.2019 г. 31.01.2020 г. Заповед №РД 11-513/ 13.03.2019 г.
65 ВИТАВАКС 2000/               АНКОР/                 ВИТАВАКС РОЯЛ карбоксин – 200 г/л +  тирам – 200 г/л Ариста ЛайфСайънс Регистрешънс, Великобритания 13.06.2019 г. 31.01.2020 г. Заповед №РД 11-514/ 13.03.2019 г.
66 ПЛЕНУМ 50 ВГ пиметрозин – 500 г/кг Адама Агрикалчър Б.В.,  Нидерландия. 25.09.2019 г. 31.01.2020 г. Заповед №РД 11-621/ 25.03.2019 г.
67 АРТЕА 330 ЕК пропиконазол – 250 г/л +  ципроконазол- 80 г/л Синджента България ЕООД 25.06.2019 г. 25.09.2019 г. Заповед №РД 11-620/  25.03.2019 г.
68 БАМПЕР 25 EK пропиконазол – 250 г/л Агрибул ЕООД – България 25.06.2019 г. 25.09.2019 г. Заповед №РД 11-619/  25.03.2019 г.
69 БАМПЕР СУПЕР пропиконазол – 90 г/л +  профлорал – 400 г/л Мактешим Аган Холдинг  БВ, Нидерландия 25.06.2019 г. 25.09.2019 г. Заповед №РД 11-622/  25.03.2019 г.
70 БОЛТ ХL пропиконазол – 250 г/л Баркли Кемикалс (Р&Д) Лтд., Ирландия 25.09.2019 г. 19.03.2020 г. Заповед №РД 11-618/ 25.03.2019 г.
71 ЗЕНИТ пропиконазол – 125 г/л +  фенпропидин- 500 г/л Синджента България ЕООД 25.09.2019 г. 19.03.2020 г. Заповед №РД 11-614/  25.03.2019 г.
72 КУИЛТ ЕКСЕЛ 263 СЕ пропиконазол – 122,4 +  азоксистробин -141,4 г/л Синджента България ЕООД 25.09.2019 г. 19.03.2020 г. Заповед №РД 11-617/ 25.03.2019 г.
73 ТИЛТ 25 ЕК пропиконазол – 250 г/л Синджента България ЕООД 25.09.2019 г. 19.03.2020 г. Заповед №РД 11-623/ 25.03.2019 г.
74 ЧЕРОКИ СЕ хлороталонил 375 г/л +  ципроконазол 50 г/л +  пропиконазол 62,5 г/л Синджента България ЕООД 25.09.2019 г. 19.03.2020 г. Заповед №РД 11-615/ 25.03.2019 г.
75 СУПЕРСЕКТ МЕГА/                       СУПЕРСЕКТ ЕКСТРА циперметрин – 250 г/л Агрифар, Белгия 25.06.2019 г. 25.09.2019 г. Заповед №РД 11-624/ 25.03.2019 г.
76 ВАЛСАМИН 2,4-Д – 600 г/л Стоктон Кемикъл  САЩ 19.07.2019 г. 19.10.2019 г. Заповед № рд 11-781/  19.04.2019 г.
77 ДИОВИД 60 СЛ 2,4-Д аминна сол– 600 г/л Юнайтед Фосфоръс – Индия 24.07.2019 г. 24.10.2019 г. Заповед №РД 11-805/  24.04.2019 г.
78 ДЕЦИС 2,5 ЕК делтаметрин – 25 г/л Байер България  ЕООД 15.07.2019 г. 15.10.2019 г. Заповед №РД 11-730/  15.04.2019 г.
79 ПАРА ЗОМЕР парафиново масло – 75 % ФМС Агро България ЕООД 25.04.2019 г. 25.07.2019 г. Заповед №РД 11-818/ 25.04.2019 г.
80 ПАСИФИКА ВГ+БИОПАУЪР мезосулфурон – 30 г/кг +  йодосулфурон – 10 г/кг +  мефемпир диетил (антидот) – 90 г/кг Байер България ЕООД 19.07.2019 г. 19.10.2019 г. Заповед №РД 11-782/ 19.04.2019 г.
81 ЕНВИДОР 240 СК спиродиклофен – 240 г/л Байер България  ЕООД 24.07.2019 г. 24.10.2019 г. Заповед №РД 11-806/ 24.04.2019 г.
82 САНМАЙТ 20 ВП пиридабен – 200 г/л Нисан Кемикъл – Япония 12.09.2019 г. 12.12.2019 г. Заповед №РД 11-1104/  12.06.2019 г.
83 ДЕЛТАМЕКС 2,5 ЕК делтаметрин – 25 г/л МАК ГмбХ, Германия 15.07.2019 г. 15.10.2019 г. Заповед №РД 11-1105/  12.06.2019 г.

Лечение за листно завиване при доматите все още няма

Растително защитни мероприятия в овощната градина.Лечение за листно завиване при доматите все още няма.

Причините за листното

Прочети още...

Бактерия причинява сипкаво меко гниене по лук

Бактерия причинява сипкавото меко гниене по лука.

Сипкавото меко гниене

Прочети още...

Проверете ягодите за ягодов коренов хоботник

Растително защитни мероприятия в овощната градина.Проверете ягодите за ягодов коренов хоботник.

Ягодовият коренов

Прочети още...

Време е за второ пръскане срещу плодовите червеи

Растително защитни мероприятия в овощната градина.Време е за второ пръскане срещу плодовите червеи.

Развитието на

Прочети още...