Растителна защита

Растителна защита

Борбата с крушовия пъпкопробивач е ефикасна есента

Растително защитни мероприятия в овощната градина.Борбата с крушовия пъпкопробивач е ефикасна есента.

Борбата с крушовия

Прочети още...

Възрастното на крушовия пъпкопробивач може да е вече в градината

Растително защитни мероприятия в овощната градина.Възрастното на крушовия пъпкопробивач може да е вече в градината.

Крушовия

Прочети още...

Торището – как да унищожим кълняемостта на плевелните семена

Мероприятия в зеленчуковата градина.

По- голяма част от

Прочети още...

И спанакът се напада от мана

Растително защитни мероприятия в зеленчуковата градина.И спанакът се напада от мана.

Спанакът се напада също от

Прочети още...

Бюлетин РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 11 / 2018 за поява, развитие, начини и средства за борба с вредителите при есенните зърнено житни култури – пшеница и ечемик

Растително защитни мероприятия през текущия месец - бюлетин по растителна защита. Бюлетин РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 11 / 2018 за появата, развитието, начините и средствата за борба с вредителите при есенните зърнено житни култури – пшеница и ечемик.

Прочети още...