Растителна защита

Растително защитни мероприятия през текущия месец - бюлетин по растителна защита.

Из Бюлетин 4  по

растителна защита, издаден от БАБХ гр.Пловдив, 30 април 2015 г.

ВРЕДИТЕЛИ   ПО  СЕМКОВИТЕ   КУЛТУРИ

Струпясване по  ябълката /Venturia inaequalis/. Фенологично развитие: “край на цъфтежа”. През изминалият период времето беше  променливо с краткотрайни превалявания. Падналите валежи са в количества, които не създадоха условия за протичане на  инкубационни периоди. Чувствителната фенофаза  на  гостоприемника налага да се извърши първо следцъфтежно пръскане със системни средства за  борба. Бързо нарастващата листна маса изисква да се осигури оптимално покритие с работен разтвор на короната и младия прираст. Употребата на един  и същи  системен препарат може  да  се  включва до три  пъти  в  рамките на  една   вегетация. Забележка: След  валеж или  продължително навлажняване през май да  се подбират ПРЗ (препарати за растителна защита), имащи  локално и системно  действие, които блокират нарастването на мицела в ранните фази от развитието им:/Скор, Луна Експирианс/. Третирането не трябва да е по-късно от 48 часа, за Скор  до 72-96 часа от последния регистриран валежен период.

Брашнеста  мана по  ябълката /Podosphaera leucotricha/. Развитие на  патогена: начало на проява на локална форма 27.04. В градини  с чувствителен сортов състав да се извърши    поредно  пръскане 10-12 дни след последното. Да се подбират системни фунгициди за  едновременна борба със струпясването.

Кръгломиниращ молец  /Cemiostoma scitella/. Развитие на вредителя: начало на излюпване 30.04, очаквани първи видими мини – 03-05.05. Праг на  икономическа вредност: 2-3 броя яйца или мини средно  на лист. След  излюпване на гъсениците предстоят двукратни третирания с пиретроидни и фосфороорганични средства. Тези  практики са задължителни за микрорайони с  регистрирана висока плътност  от молеца и пропуснати хормонални третирания. Да продължат редовните обследвания. При доказано нападение да се  проведе третиране по следната схема: – При начало на масово излюпване  да се извърши пръскане с пиретроиди или инсектициди, включващи в състава си пиретроидна съставка. При масово излюпване и видими мини да се използват фосфороорганични и карбаматни инсектициди.

Листозавивачки  сем. Tortricidae

Педомерка

Педомерка

Педомерки сем.Geometridaе. Праг на  икономическа вредност листозавивачки – ябълки, круши, сливи – 2-3 броя гъсеници на 100 завръза. Праг  на   икономическа вредност   педомерки семкови 1-2 броя гъсеници/100 завръза, сливи: 2-3 броя гъсеници/100 завръза, череши и вишни 10-12% повредени  плодове. Плътността от преобладаващите  видове  за областта сивата и червена пъпкозавивачка, ябълковата корогризачка   и ягодоплодна листозавивачка  се  запазва  до  и над  ПИВ (пределна икономическа вредност). При  доказано нападение от педомерки , листозавивачки и листогризещи неприятели е необходимо да се проведе следцъфтежно пръскане, което  води до по-ранно редуциране на плътността от тази  група  неприятели.

Хоботници. Праг на  икономическа вредност – Ябълков

Ябълков цветопробивач

Ябълков цветопробивач

цветопробивач 4-6 бр. възрастни/дърво, Ябълков златист и Червенокрил плодов хоботник 2-3 бр. възрастни/дърво, Черешов  вишнев  хоботник: 3 броя/дърво; Вреда причиняват възрастните стадии  и ларвите. Възрастните бръмбари унищожават плодните и листни пъпки. Ларвите нападат цветните части  на плодните пъпки, цветовете и младите плодчета. При доказана  необходимост и  достигнат ПИВ да се проведе следцъфтежно пръскане. Да  се  работи с  разрешени  широкоспектърни, регистирани ПРЗ  срещу комплекса от вредители.

Листни  въшки по  овощните  сем. Aphididae. Праг на икономическа вредност: 8-10% нападнати клонки. Да се извърши следцъфтежно, корегиращо третиране в овощните култури. Правилното й извеждане намалява повредите от редица бактериални и вирусни прояви, които могат да се пренасят  от  тази група вредители.

Ябълкова плодова оса / Hoplocampa testudinea/. Праг на  икономическа вредност:  1-3% повредени  завръза; Вредят  лъжегъсеничките, които се вгризват в младите плодчета и унищожават вътрешността им. Повредените плодове окапват. Много специфична е повредата предизвикана от лъжегъсеницата на ябълковата плодова оса  – тя прави дъговидно извит ход, който се  откроява добре върху плода. Във фенофаза край на цъфтежа и при доказан ПИВ да се извърши  следцъфтежно пръскане. Регистрирани ПРЗ:    ДЕЦИС  2.5  ЕК  – 0.03%;   НУРЕЛЕ  Д  – 0.04%;

ВРЕДИТЕЛИ   ПО  КОСТИЛКОВИТЕ  КУЛТУРИ

Брашнеста  мана по  прасковата

Брашнеста мана по прасковата

Брашнеста  мана по  прасковата /Sphaeroteca pannosa/. Фенологично развитие: „формиране на завръза”. След  окапване на  венечните листенца да  се  проведе първо  защитно пръскане с един  от одобрените фунгициди. Младите нарастващи плодчета са чувствителни до  големина 2.5-3.5 см в диаметър. Причинителя на болестта е гъба, която  презимува в заразените пъпки. При разпукване на пъпките  младите листа  са деформирани и покрити  с бял налеп. Специално внимание да се  обърне на масиви, разположени в ниски котловинни релефи, с чести  сутрешни  мъгли, в близост до  водни басейни. Да се отчита   влиянието на фактора сортова чувствителност. След  откриване на  първите признаци на  болестта борбата да продължи редовно през 10-12 дни до пълното преодоляване на нападението.

Цилиндроспороза -бяла ръжда по череши и  вишни

Цилиндроспороза -бяла ръжда по череши и вишни

Цилиндроспороза /бяла ръжда по череши и  вишни /Blumeriella jaapii/. Фенологично развитие   на културата: ”формиране на завръза”. След приключване на цъфтежа костилковите видове ще  навлязат масово в уязвима фенофаза от развитието си. При влажна и хладна пролет болестта нанася големи  повреди, които понякога водят  до преждевременно окапване на  листната маса. Заразата се осъществява при дъжд и умерено топло време с температури 17-20°С. Причинител на бялата ръжда е гъба, която  зимува в окапалите листа. Да се извърши  пръскане на черешите и вишните по следната схема:

– първо след приключване на цъфтежа

– второ пръскане  10-14 дни след първото.

Черна сливова плодова оса /Hоplocampa minuta/. Фенологично развитие: “формиране на завръза”. Праг на икономическа вредност: 2-3 броя оси на дърво, установени чрез  стръскване или бели лепливи плоскости, ако не е извършено предцъфтежно пръскане. Лъжегъсениците се хранят с вътрешността на младите плодове и причиняват червясването им. За да се  изхрани, една  гъсеница поврежда 4-5 плода. Повредените плодове опадат на  земята, имат  два отвора и капчица смолисто вещество. Да  се  извърши корегиращо следцъфтежно пръскане при доказан ПИВ в края на цъфтежа, когато венчелистчетата са завяхнали, но не напълно окапали. Регистрирани ПРЗ:   СУМИ  АЛФА  5ЕК  – 0.02%,  ДЕЦИС  2.5  ЕК-0.05%

Обикновена сливова щитоносна  въшка /Parthenolecanium corni/. Развитие: масово  раздвижване на ларвите. Праг на  икономическа вредност  20-30 броя/100 скелетни клонки; Презимувалите ларви  са уязвими  на  химични  третирания . Те  се разпълзяват по  тънките  клонки,  започват да смучат  сок, краката им  закърняват установяват се на  подходящо място,неподвижни. С течение на  времето се  превръщат във възрастни женски индивиди. Точно в този  период  обикновената сливова щитоносна въшка  е най-вредна. В  масиви  с  регистрирано  нападение  от неприятеля и пропуснато предцъфтежно пръскане да се  извърши  корегиращо  следцъфтежно третиране  комбинирано с Черна сливова плодова оса  с един  от одобрените ПРЗ.

ЛОЗЯ

Оидиум

Оидиум

Брашнеста  мана по  лозата  Оидиум /Uncinula necator/. Фенологично   развитие:  начало на показване на ресата” при ранни сортове. Срещу тази икономическа опасна болест е много важно борбата да започне рано през вегетацията, за да се ограничи общия фон от инфекции  и намалеят рисковите  фактори през чувствителните към заразявания фенофази. Първите предпазни пръскания  се препоръчват при дължина  на  летораста 2-6см или фенофаза “пеперуда” със системни средства.

Жълт лозов акар /Brevipalpus lewisi/. Развитие на  неприятеля: начало на излизане на презимувалите женски индивиди 24.04 АЕР Пловдив. Праг на  икономическа вредност: 2-3 подвижни форми средно  на лист; Жълтият лозов акар запазва ограничена плътност при  свит  ареал на  разпространение. Вредят  ларвите, нимфите  и възрастните акари, които смучат  сок от долната страна на листата около нервите. Повредените листа  се деформират, променят оцветяването си в зависимост от сорта и стават жълто-зелени, ръждивокафяви или  червеникави. Нападение от   акара може   да  се  открие предимно по  индикаторни, чувствителни сортове – Памид, Ркацители, Димят, Каберне Совиньон, Мерло. За преобладаващите масиви в областта самостоятелно третиране не се налага. Да се обследват насажденията. При доказана  необходимост и достигнат ПИВ, да се организира комбинирано пръскане с оидиума  по лозата.

Лозова краста  /Eryophyes vitis/

Лозова краста /Eryophyes vitis/

Лозова краста  /Eryophyes vitis/. Причинителят е ериофиден акар. Борбата трябва да се провежда рано  на пролет  при  първите  повреди . Тази   ранна  и навременна РЗ практика често  се подценява от стопаните. Проблемът се задълбочава през активната вегетация, когато борбата с лозовата краста е  много  по-трудна.  Поради скрития му начин на живот, ефект  имат органофосфорни, системно действащи средства, с газова фракция.

МАСЛОДАЙНА  РОЗА

Ръжда по  маслодайната роза  /Phragmidium mucronatum/. Фенологично развитие “бутонизация”. Развитие  на   патогена: проява на  форма цеома  от 23.04. Първите  симптоми могат до бъдат открити по младите леторасти, дръжките на листенцата и цветните  пъпки. Натрупаният инфекциозен  фон  от  последните години  и нестабилната метеорологична обстановка  налагат да  се  извърши второ  предцъфтежно пръскане,  в интервал от 12-14 дни след  първото. Регистрирани ПРЗ  : ОРИУС  25  ЕВ  -80  мл/дка.

ЛЮЦЕРНА

Люцернови неприятели

Люцернов листояд

Люцернов листояд

Люцернов листояд: Phytodecta fornicata, Малък  люцернов хоботник:  Phytonomus variabilis. Праг на  икономическа вредност: Люцернов листояд, Малък люцернов хоботник  25-30 броя ларви на кв.м; Ларвите се хранят с листната маса, като правят  неправилни  нагризвания .  При висока плътност унищожават изцяло листата, цветните пъпки  и връхните части на  растенията. След коситбата и израстване на новият подраст  да  се  обследват люцерните в района. При  доказана плътност е  необходимо да  се проведе пръскане.

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ

Колорадски бръмбар /Leptinotarsa decemlineata/. Фенофаза на  ранни картофи: “образуване на странични разклонения”. Развитие   на    неприятеля: начало  на имагениране на възрастното. Праг   на    икономическа   вредност: от поникване до 10-15 см височина на растението – 10% заселени гнезда, 15-25 см височина растението 5 бр. възрастни/100 растения. Да  се  обследват посевите. При  доказан ПИВ да  се  извърши пръскане  на  ранните картофи в областта.

РЗ  практики преди изнасяне на  разсада в полска среда

През месец май  предстои изнасяне на  зеленчуковия разсад на  полето. Това  налага да  се  спазват рутинни  растително защитни практики. Непосредствено преди  изнасяне на  готовия разсад, предпазно пръскане срещу листни петна, листни въшки и трипс. Да се работи с:  фунгицидни средства – ДИТАН  М 45  -0.2%,  ПОЛИРАМ  ДФ  -0.2%,  СКОР   250  ЕК  -0.04%, КУАДРИС  25СК-0.075%. С инсектицидни ПРЗ:  – МОСПИЛАН -0.0125%,  КАЛИПСО 480 СК -20мл/ дка,  КОНФИДОР  ЕНЕРДЖИ ОД – 0.06%,  ПИКАДОР 20  СЛ  -0.05%, БИСКАЯ 240 ОД – 0.06%, НЕКСИД 015КС   – 0.02%, БИ-58   – 0.05%. Препоръчват се профилактични третирания в полска среда срещу  векторите приносители на  вируси  (листни въшки, трипс), причиняващи летална некроза  и бронзовост. Да  се  унищожава плевелната  растителност в  близост до  културите  и поддържане на чиста  фитосанитарна защитна ивица  около  тях.

ПРОЛЕТНИ   КУЛТУРИ

Сив  царевичен хоботник

Сив царевичен хоботник

Сив  царевичен хоботник. Фенофаза на  културата  слънчоглед  начало на поникване; царевица начало на поникване. Праг на  икономическа вредност: слънчоглед – 2 бр.възрастни/кв.м. във фенофаза „поникване”;  5-6  бр.възрастни/кв.м. във фенофаза „4-5-ти лист”; царевица над  2 броя/кв.м до “пети -седми  лист”;40-50% повредена листна маса; Хоботниците  се появяват рано  напролет. Вредят възрастните насекоми, които нападат младите растения и прегризват кълновете и стъблата под почвената  повърхност, а по   листата правят периферни нагризвания. Бръмбарите не летят, а се придвижват  с пълзене. Женските снасят яйцата си поединично или на купчинки в почвата, около  растенията. В този  ранен стадий  от фенологията културите са силно уязвими. Високите температури повишават активността на  хранене. При  доказана плътност да  се  изведе химична   борба с  някой  от регистрираните инсектициди.

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ гр.Пловдив бул.”Марица”86,тел/факс 032/62 6318;032/6241 92. E-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Отдел РЗ тел/факс 032 95 94 00; 032 96 08 76. E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Забележка: Илюстрациите към текста са от интернет

 (Agro-CONSULTANT.net съветва стопаните да се абонират в областната дирекция в Пловдив на БАБХ, за да получават несъкратения вариант на бюлетините за растителна защита, в които са посочени препаратите и дозите за третиране!)


Още за растителна защита: