Растителна защита

Болестта деформиращо прошарване (вджуджаване) по сливата е разпространена повсеместно и се характеризира с голяма вредоностост.

При силно чувствителните сортове болестта намаля­ва добивите от 58.8 до 99.7%. Всичко това е свързано главно със стерилност на прашеца и загиване на плодниците, поради което болните от деформиращо прошарване (вджуджаване) по сливата растения цъфтят, но почти не завързват плод. Освен това силно се потиска растежът на леторастите, намалява се фотосинтезиращата повърхност на листата c 21-57%, изсъхват клонки и цели дървета. При наличие на зараза от деформиращо прошарване (вджуджаване) по сливата възниква несъвместимост между някои подложки и сортове сливи.

Кои са симптомите на деформиращото прошарване (вджуджаване) по сливата.

В годината след заразяването, болестта се проявява главно като хлоротично прошарване във вид на единични или многобройни пръстеновидни петна и нагънати ленти. При чувствителните сортове сливи се наблюдава и избледняване, и изкривяване на петурите. От тук идва българското название на болестта „деформиращо прошарване".

През следващите години, за чувствителните сортове най-характерна проява на деформиращото прошарване (вджуджаване) по сливата е образуването на тесни , надебелени, по-груби и слабо набръчкани тъмнозелени, подобни на върба листа. Растежът на леторастите е потиснат силно, поради което листата се струпват във вид на розетка. Оттук идва названието „вджуджаване" (Prune dwarf), което е най-често използвано в чуждестранната литература. С настъпване на по-високи летни температури, растежът на леторастите се засилва, но листата остават по-малки и твърди.

При заразяване на по-стари дървета признаците на деформиращото прошарване (вджуджаване) по сливата се проявяват само по отделни клонки. Техните цветове имат тесни, деформирани венчелистчета и недоразвити плодници.

Най-силно изразени прояви на вджуджаване и върболистие показват сортовете: Италианска слива, Едра зелена ренглота, Ломбард, Президент и други.