Растителна защита

Бактериен пригор - Xanthomonas axonopodis pv. Phaseoli

бактериен пригор - Xanthomonas axono-podis pv. PhaseoliОписание на болестта бактериен пригор - Xanthomonas axonopodis pv. Phaseoli

1. По котиледоните се появяват деформирани („змийски глави"), нацепени, покрити с мазни кафяви язви.

2. По листата се появяват дребни, воднисти петна, заобиколени с жълт ореол.

3. По листните дръжки се появяват пръстеновидна некроза, преждевременна дефолиация.

4. По бобовете има кафяво-червени петна, а семената са дребни, недоразвити, сбръчкани, ендогенно заразени.

Ореолов пригор - Pseudomonas syringae pv. Phaseolicola

xanthomonas axonopodis pv. phaseoli.jpg','Ореолов пригор - Pseudomonas syringae pv. Phaseolicola',,,0,0);" >Ореолов пригор - <strong class=Pseudomonas syringae pv. Phaseolicola" title="Ореолов пригор - Pseudomonas syringae pv. Phaseolicola" style="margin: 5px; border-color: #000000; float: left;" align="left" />Описание на болестта ореолов пригор - Pseudomonas syringae pv. phaseolicola

1. Котиледоните са деформирани под форма на „змийски глави", нацепени, покрити с кафяви , некротични петна и язви.

2. По листата има воднисти, маслени, прозрачни на преминаваща светлина петна с некротичен център.

3. По бобовете се появявят кафяво-червеникави, воднисти петна и язви, а семената са дребни, сбръчкани, ендогенно заразени, като признаците се проявяват след поникване.

Борба с бактериозите

Получаването на здрава продукция е особено затруднено поради биологичната особеност на причинителите на бактериози, а именно:

- да се запазват в семената на гостоприемника (фасул 2 до 3 г) и на негостоприемници (плевели);

- да се запазват в растителните остатъци и в почвата;

- да се запазват в ризосфера на различни растения, както и да се развиват без симптоми по листата на плевели (татул, черно куче грозде, обикновен щир, бяла куча лобода, тлъстига, грънче, дребнолистна галинзога) и културни растения (фасул).

Сортовете фасул са с различна степен на чувствителност към патогените.

Добрата растителнозащитна практика е комплексна система за борба, като основните мероприятия са:

1. Избор на подходящ предшественик.

2. Качествена обработка на почвата.

3. Подходящо сеитбообращение 2-3г. (житни, зеленчукови).

4. Унищожаване на едногодишните и многогодишни плевели.

5. Използване на здрав посевен материал и устойчиви сортове.