Растителна защита

tychius quinquepunctatus.jpg','бобов Бобов петточков хоботник - Tychius quinquepunctatus',543,724,0,0);" >бобов Бобов петточков хоботник - Tychius quinquepunctatusБобовият петточков хоботник - Tychius quinquepunctatus. е повсеместно разпространен. Възрастно­то е бръмбар, бронзово-червен , на преднегръда с едно, а на елитрите по две бели петна. Дължината на тялото е от 3 до 5мм. Яйцето е бяло, продълговато-овално. Ларва­та на бобовия петточков хоботник - Tychius quinquepunctatus е набръчкана, месеста, леко извита, белез­никава до кремава. Зимува като възрастно насекомо в почвата.

Видът бобов петточков хоботник - Tychius quinquepunctatus развива едно поколение годишно. Възрастното хоботниче се появява в началото на май. Бобовият петточков хоботник - Tychius quinquepunctatus. поврежда надземните части на растенията-листа, стъбла, чушки, като ги нагризва, а ларвата поврежда семената, като изгризва вътрешността им без външната обвивка. В едно зърно се развиват 2-3 и повече ларви. След прибиране на реколтата Добрата растителнозащитна практика препоръчва дълбока оран, която е насочена срещу възра­стното насекомо преди яйцеснасяне.

Agro-CONSULTANT.net