Растителна защита

loxostege sticticalis.jpg','Ливадна пеперуда - Loxostege sticticalis',,,0,0);" >loxostege sticticalis_images_stories_Zemedelie_Rastitelna_zashtita_thumb_medium250_0.jpg" alt="Ливадна пеперуда - Loxostege sticticalis" align="left" title="Ливадна пеперуда - Loxostege sticticalis" style="margin: 5px; border-color: #000000; float: left;" />Ливадната пеперуда - Loxostege sticticalis е широко разпространен неприятел. Възрастното е пеперуда със сиво-кафяви или жълто-кафяви предни крила с разпръснати тъмно-кафяви крила и жълтеникави ивици в долния край. Задните крила са сиво-кафяви с тъмнокафява напречна и една жълта до нея линии. Яйцето е млечнобяло, воднисто. Ливадна пеперуда - Loxostege sticticalis(гъсеница)Ливадна пеперуда - Loxostege sticticalis(гъсеница)" style="margin: 5px; border-color: #000000; float: right;" width="200" />Гъсеницата на ливадната пеперуда - Loxostege sticticalis е зеленикава, понякога тъмносиво, с черни надлъжни ивици.Зимува като гъсеница в копринено пашкулче.

Ливадната пеперуда - Loxostege sticticalis развива три поколения годишно. Пеперудите от първо поколение летят в края на април и яйцеснасят от долната страна на листата на културни и диви растения. Второ поколение се появява през юни, а трето -през август до средата на септември. Първоначално гъсениците оплитат листата с тънки копринени нишки и ги скелетират, а по-късно ги унищожават напълно, като остават само централните жилки. Силно повредените обезлистени растения загиват. Възрастните гъсеници често сменят растенията. След като унищожат листата на растенията в дадена местност, преминават значителни разстояния с помощта на въздушни течения, като продължават да унищожават растителността по пътя си. Младите гъсеници се развиват по-често по плевелната растителност, а по-възрастните по културните видове. Гъсениците от трето поколение са най-многобройни и причиняват най-големи загуби.

Борба с неприятеля ливадна пеперуда - Loxostege sticticalis

Прилагане на висока агротехника, по-ранна сеитба на соята , редовни обработки на почвата, своевременно прибиране на реколтата и унищожаване на растителните остатъци, унищожаване на плевелите в близост с посевите на културните растения. Борбата е насочена срещу гъсениците на неприятеля, като се използват препарати за растителна защита със следните акгевни вещества - есфенвалерат+фенитротион, есфенвалерат, бенсултап, бетацифлутрин, алфациперметрин, бифентрин, ламбдацихалотрин, тиодикарб, хлорпирифосетил, циперметрин, пиримифосметил, гамацихалотрил.