Растителна защита

В какво се изразява повредата от неприятеля оранжерийна белокрилка?

Оранжерийна белокрилка Ларвите на неприятеля оранжерийна белокрилка и възрастните смучат сок от долната страна на най-младите листа на растенията (рядко от младите стъбла). Те предизвикват отслабване, изоставане в растежа, по-слабо плододаване и влошаване качеството на плодовете. Когато на 1 кв. см. от листа има повече от 50 ларви и недостиг на вода, листата загиват напълно. При смучене на сок от салати, спанак и някои други видове в местата на хранене се образуват бледо жълти петна.

Освен тази пряка повреда неприятелят оранжерийна белокрилка причинява в косвена повреда. През време на развитието си ларвите отделят обилно „медена роса". Тя представлява подходяща хранителна среда за развитието на сапрофитни чернилни гъби, които покриват с мицел листата. Това затруднява дишането и фотосинтезата им. Освен това силно се и влошава външният вид на плодовете. Най-много „медена роса" оранжерийната белокрилка отделя по доматите, а най-силно чернилните гъби се развиват след обилно азотно торене.

Обикновено при силно нападение и отсъствие на борба с неприятеля оранжерийна белокрилка засадените растения загиват около два месеца след засаждането. Белокрилката е основен неприятел по краставиците, доматите, фасула, тиквичките и други култури, отглеждани в култивационни съоръжения на открито, и определя получаването на нормални добиви от тях. Има сведения, че неприятелят оранжерийна белокрилка пренася вируси, причиняващи болести по растенията.

Кои култури напада и поврежда неприятелят оранжерийна белокрилка?

Неприятелят оранжерийна белокрилка напада и поврежда повече от 200 вида културни и диви растения, в т, ч. над 27 зеленчукови и над 140 вида украсни култури, отглеждани в култивационни съоръжения и на открито. Освен това тя се изхранва и върху голям брой полски култури и много видове плевелни растения. От зеленчуковите култури неприятелят оранжерийна белокрилка най-много предпочита краставиците, тиквичките, доматите, фасула и патладжана, а от украсните - астрите, гербера, мушкатото, примулата, здравеца и др. Освен тези култури белокрилката напада още пипера, картофите, салатите, пъпешите, динята, слънчогледа, тютюна и други. От плевелите предпочита щира, лободата, мъртвата коприва, глухарчето и други, от които преминава по зеленчуковите култури.

При ниска плътност в оранжериите може да се внесе биологичният агент Encarsia formosa.

Разрешени продукти за растителна защита: При домати и краставици: АДМИРАЛ 10 ЕК – 0 ,05%, АКТАРА 25 ВГ – 0,03%, чрез система за капково напояване АКТАРА 25 ВГ – двукратно – при млади растения на възраст до 6 седмици: 1-во внасяне – 10-14 дни след разсаждане (40 мл/дка); 2-ро внасяне: 14 дни след първото (40 мл/дка) – еднократно – при растения на възраст повече от 6 седмици (80 мл/дка), БИ-58 – 0,1%, ВАЗТАК НОВ 100 ЕК – 0,03%, ДЕКА ЕК/ДЕША ЕК/ ДЕНА ЕК – 50 мл/дка, ДЕЦИС 2,5 ЕК – 0,05%, ЕФОРИЯ 045 ЗК – 125 мл/дка, КОНФИДОР ЕНЕРДЖИ ОД – 0,08%, ЛАНАТ 20 СЛ – 125 мл/дка, ЛАНАТ 25 ВП – 100 г/дка, МЕТЕОР – 80-90 мл/100 л вода, МОСПИЛАН 20 СГ – 35-40 г/дка, НАТУРАЛИС – 75-100 мл/дка и ФЮРИ 10 ЕК – 0,02%.