Растителна защита

Как изглеждат яйцата, ларвите и възрастните насекоми на оранжерийната белокрилка?

Оранжерийна белокрилкаЯйцата на неприятеля оранжерийна белокрилка са удълженоовални, в единия край са заоблени, а в другия — заострени. На заобления край има късо шипче, с което яйцето се закрепва в паренхима на листата. Непосредствено след снасянето яйцата са светложълти, а по-късно постепенно потъмняват и придобиват сиво-кафяв до черно-кафяв цвят. Дължината на яйцата е около 0,7- 0,8 мм , а ширината - 0,3-0,4 мм. Виждат се с помощта на ентомологична лупа, увеличаваща 6-12 пъти. Яйцата на неприятелят оранжерийна белокрилка се снасят по долната страна на листата, групова.

Младите ларви (ларвите от първа възраст) имат три чифта крака, пипала и виолетово-червени очи. Тялото е бледо жълто, покрито с космици. Ларвите се движат по листата, за да намерят подходящо място за смучене на сок. Ларвите от останалите възрасти (те имат 4 възрасти) нямат пипала, краката им закърняват и стават неподвижни. Тялото им е също бледожълто и покрито с космици, а на задния край има две дълги нишки. Дълго е около 1 мм. След четвърта възраст ларвата престава да се храни и се превръща в т. нар. пупарий. Пупарият е удълженоовален, изпъкнал, покрит с восъчни образувания във вид на пластинки, силно хитинизирани. Не се храни. Възрастното насекомо има жълто тяло, два чифта восъчнобели крила, червени очи и четиричленни пипала. Дължината на тялото е 1-1,5 мм.

Каква е биологията на неприятеля оранжерийна белокрилка

Неприятелят оранжерийна белокрилка развива до 10-12 поколения годишно и зимува по растенията, отглеждани в оранжериите, и по цветята в домовете. Обикновено през втората половина на април или началото на май възрастните насекоми напускат оранжериите и прелитат на открито. Оранжерийните белокрилки се заселват по плевелната растителност, зеленчуковите и други култури.

Белокрилките се заселват от долната страна на най-младите листа. През деня те стоят неподвижно и само при обезпокояване (раздвижване на леторастите) се разхвърчават на къси разстояния и отново кацат по долната страна на листата. През нощта оранжерийните белокрилки са активни и прелитат от едни растения на други. Женските снасят оплодени и неоплодени яйца по долната страна на листата на групи и по рядко поединично. Те избират най-младите листа по върха на растенията или на разклоненията. В една група има по 10-15 и повече яйца в зависимост от културата и степента на окосмяване на листата по долната страна.

Една оранжерийна белокрилка снася обикновено 150-250, рядко до 550 яйца. След 8-15 дни от яйцата се излюпват ларви, които смучат сок главно по долната страна на листата и по-ограничено - от листните дръжки, стъблата и плодовете. Ларвите се развиват за 18-55 дни, след което се превръщат в пупарий, а по-късно във възрастни, които отново снасят яйца. Развитието се повтаря до октомври, когато възрастните белокрилки мигрират по растенията в оранжериите или по цветята в домовете, където се развиват през зимата и рано напролет. При полски условия възрастните белокрилки се наблюдават до ноември, но при понижаване на температурата под ОС (от—2 до —5° С) те умират.