Растителна защита

Борбата, срещу неприятеля оранжерийна белокрилка Trialeurodes (Asterochiton) vaporariorum се провежда главно по зеленчуковите култури в оранжериите.

Trialeurodes (Asterochiton) vaporariorum',,,0,0);" >Trialeurodes (Asterochiton) vaporariorumTrialeurodes (Asterochiton) vaporariorum" style="margin: 5px; border-color: #000000; float: left;" />Тя е ефективна, само когато всички мероприятия - агротехнически, химични, биологични, физико-механични и др. са съчетани в единна система и са съобразени с плътността на популацията и възрастовата и структура. Растителната защита трябва да започне още с подготовката на оранжериите, за отглеждане на разсада или за разсаждане на културните растения. Тя трябва да продължи до края на вегетационния период. Задължително е да се унищожат всички растителни остатъци от предишното производство и плевелите, както в оранжерията, така и около нея (особено поветицата).

Агротехническите мероприятия, които осигуряват здрави и силни растения, трябва да се прилагат качествено и в срок.

Препоръчва се третиранията срещу неприятеля оранжерийна белокрилка Trialeurodes (Asterochiton) vaporariorum да започнат още при разсадопроизводството, след образуване на първите същински листа. Мероприятието е насочено срещу възрастните преди яйцеснасяне, за ограничаване плътността на неприятеля. Извършва се дву-трикратно третиране през 6-8 дни с контактно действащи инсектициди. Борбата срещу неприятеля оранжерийна белокрилка Trialeurodes (Asterochiton) vaporariorum трябва да продължи и след пикирането на разсада, с двукратно третиране. Първото се провежда 2-3 дни след пикирането, а второто 2-3 дни преди засаждането.

В зависимост от карантинните срокове на химичните препарати и фенологичното развитие на културите, отглеждани в оранжерии, борбата срещу неприятеля оранжерийна белокрилка Trialeurodes (Asterochiton) vaporariorum може условно да се раздели на два периода: от разсаждането на разсада на постоянно място до беритбата на първите зеленчуци; през беритбения период.

През първия период може да се използват препарати с по-дълъг карантинен период, а през втория – с по-кратък. За този неприятел са одобрени прагове на икономическа вредност само при краставиците. Те са за ларви или възрастни и зависят от сроковете на прилагане и фенофазата.

През есенно-зимния период, във фенофаза 8-10 лист ПИВ е 15 бр./лист, а през пролетно-летния – 10 бр./лист. При плододаване ПИВ е 30 бр./лист през есенно-зимния период и 20 бр./лист през пролетно-летния. Химичните средства трябва да се прилагат диференцирано.

Срещу яйцата и ларвите на неприятеля оранжерийна белокрилка Trialeurodes (Asterochiton) vaporariorum се използва хормоналните инсектициди:

- Авант 15СК – 0.025%; Аплауд 25ВП – 0,05-0,1% и Адмирал 10ЕК – 0.05%.

Те засягат и младите ларви. Цинебните фунгициди са токсични за яйцата. Срещу ларвите и нимфите най-добри резултати дават системните, проникващите и транс-ламинарните инсектициди. За възрастните могат да се използват и контактни средства.

Регистрирани препарати срещу неприятеля оранжерийна белокрилка Trialeurodes (Asterochiton) vaporariorum са:

- Актара 25ВГ – 0,03%; Актелик 50ЕК – 0.15%; Елсан 50ЕК – 0.15%;

- по зеленчуци на открито - Ланат 25ВП – 0.08%, Ланат ВСП – 0.03%, Метомекс 20СЛ – 0.25%;

- Моспилан 20СП – 0,02%; Ортен 75РП – 0.1%; Санмайт 20ВП – 0.075%; Булдок 025ЕК – 0.05%; Вазтак 10ЕК – 0.03%; Децис 2.5ЕК - 0.05%; Нексид 015КС – 0 ,04%; Нуреле Дурсбан – 0.1%; Рипкорд 40ЕК – 0.0125%; Фюри 10ЕК – 0.02%; Циперсан 25ЕК – 0.02%; Ципермост 25ЕК – 0.03%; Шерпа 25ЕК – 0.02%.

Борбата срещу неприятеля оранжерийна белокрилка Trialeurodes (Asterochiton) vaporariorum може да се изведе и с използването на Видейт 10Л – 1 l/dka приложен, чрез системата за капково напояване. Извършват се 2-3 третирания през 15 дни, като първото е 2 седмици след разсаждането. Може да се използва и препарата Актара 25ВГ, приложен двукратно през 14 дни в доза 40+40 g/dka, при млади растения (до 6-та седмица). При по-възрастни растения третирането може да е еднократно в доза 80 g/dka. Засягат се и останалите смучещи неприятели.

При зелето задължително условие за успешно провеждане на борбата с неприятеля оранжерийна белокрилка Trialeurodes (Asterochiton) vaporariorum е прибавянето на прилепител (веро) и добро напръскване на долната страна на листата, особено при цветното зеле (карфиола).

Белокрилките бързо развиват устойчивост на използваните инсектициди. За да се избегне създаването на такива популации, трябва да се