Растителна защита

Борбата, срещу неприятеля оранжерийна белокрилка Trialeurodes (Asterochiton) vaporariorum се провежда главно по зеленчуковите култури в оранжериите.

Trialeurodes (Asterochiton) vaporariorum',,,0,0);" ><strong class=Trialeurodes (Asterochiton) vaporariorum" align="left" title="Trialeurodes (Asterochiton) vaporariorum" style="margin: 5px; border-color: #000000; float: left;" />Тя е ефективна, само когато всички мероприятия - агротехнически, химични, биологични, физико-механични и др. са съчетани в единна система и са съобразени с плътността на популацията и възрастовата и структура. Растителната защита трябва да започне още с подготовката на оранжериите, за отглеждане на разсада или за разсаждане на културните растения. Тя трябва да продължи до края на вегетационния период. Задължително е да се унищожат всички растителни остатъци от предишното производство и плевелите, както в оранжерията, така и около нея (особено поветицата).

Агротехническите мероприятия, които осигуряват здрави и силни растения, трябва да се прилагат качествено и в срок.

Препоръчва се третиранията срещу неприятеля оранжерийна белокрилка Trialeurodes (Asterochiton) vaporariorum да започнат още при разсадопроизводството, след образуване на първите същински листа. Мероприятието е насочено срещу възрастните преди яйцеснасяне, за ограничаване плътността на неприятеля. Извършва се дву-трикратно третиране през 6-8 дни с контактно действащи инсектициди. Борбата срещу неприятеля оранжерийна белокрилка Trialeurodes (Asterochiton) vaporariorum трябва да продължи и след пикирането на разсада, с двукратно третиране. Първото се провежда 2-3 дни след пикирането, а второто 2-3 дни преди засаждането.

В зависимост от карантинните срокове на химичните препарати и фенологичното развитие на културите, отглеждани в оранжерии, борбата срещу неприятеля оранжерийна белокрилка Trialeurodes (Asterochiton) vaporariorum може условно да се раздели на два периода: от разсаждането на разсада на постоянно място до беритбата на първите зеленчуци; през беритбения период.

През първия период може да се използват препарати с по-дълъг карантинен период, а през втория – с по-кратък. За този неприятел са одобрени прагове на икономическа вредност само при краставиците. Те са за ларви или възрастни и зависят от сроковете на прилагане и фенофазата.

През есенно-зимния период, във фенофаза 8-10 лист ПИВ е 15 бр./лист, а през пролетно-летния – 10 бр./лист. При плододаване ПИВ е 30 бр./лист през есенно-зимния период и 20 бр./лист през пролетно-летния. Химичните средства трябва да се прилагат диференцирано.

Срещу яйцата и ларвите на неприятеля оранжерийна белокрилка Trialeurodes (Asterochiton) vaporariorum се използва хормоналните инсектициди:

- Авант 15СК – 0.025%; Аплауд 25ВП – 0,05-0,1% и Адмирал 10ЕК – 0.05%.

Те засягат и младите ларви. Цинебните фунгициди са токсични за яйцата. Срещу ларвите и нимфите най-добри резултати дават системните, проникващите и транс-ламинарните инсектициди. За възрастните могат да се използват и контактни средства.

Регистрирани препарати срещу неприятеля оранжерийна белокрилка Trialeurodes (Asterochiton) vaporariorum са:

- Актара 25ВГ – 0,03%; Актелик 50ЕК – 0.15%; Елсан 50ЕК – 0.15%;

- по зеленчуци на открито - Ланат 25ВП – 0.08%, Ланат ВСП – 0.03%, Метомекс 20СЛ – 0.25%;

- Моспилан 20СП – 0,02%; Ортен 75РП – 0.1%; Санмайт 20ВП – 0.075%; Булдок 025ЕК – 0.05%; Вазтак 10ЕК – 0.03%; Децис 2.5ЕК - 0.05%; Нексид 015КС – 0,04%; Нуреле Дурсбан – 0.1%; Рипкорд 40ЕК – 0.0125%; Фюри 10ЕК – 0.02%; Циперсан 25ЕК – 0.02%; Ципермост 25ЕК – 0.03%; Шерпа 25ЕК – 0.02%.

Борбата срещу неприятеля оранжерийна белокрилка Trialeurodes (Asterochiton) vaporariorum може да се изведе и с използването на Видейт 10Л – 1 l/dka приложен , чрез системата за капково напояване. Извършват се 2-3 третирания през 15 дни, като първото е 2 седмици след разсаждането. Може да се използва и препарата Актара 25ВГ, приложен двукратно през 14 дни в доза 40+40 g/dka, при млади растения (до 6-та седмица). При по-възрастни растения третирането може да е еднократно в доза 80 g/dka. Засягат се и останалите смучещи неприятели.

При зелето задължително условие за успешно провеждане на борбата с неприятеля оранжерийна белокрилка Trialeurodes (Asterochiton) vaporariorum е прибавянето на прилепител (веро) и добро напръскване на долната страна на листата, особено при цветното зеле (карфиола).

Белокрилките бързо развиват устойчивост на използваните инсектициди. За да се избегне създаването на такива популации, трябва да се редуват различни химични препарати, както по активно вещество, така и по механизъм на действие.