Растителна защита

Акарите са основни неприятели по ябълката. Те се хранят като смучат сок от листата. В местата на убождане се получават по-светли петънца, които впоследствие се сливат, транспирацията се увеличава, а при силно нападение от акари се стига до преждевременен листопад. Плодовете са недоизхранени, с лоши вкусови качества и ниско захарно съдържание.

Силно нападнатите от акари дървета залагат по-малък брой плодни пъпки за следващата година , по-слабо запасени са с хранителни вещества и са по-чувствителни и податливи на изсъхване и измръзване.

Икономически най-опасен е червеният овощен акар - Panonychus ulmi. Останалите тетранихови акари - обикновен паяжинообразуващ акар - Tetranychus urticaе, жълт ябълков акар - Schisotetranychus pruni, кафяв ябълков акар - Bryobia rubrioculus и глогов акар - Tetranychus viennensis обикновено се срещат в ниска плътност и не представляват растителнозащитен проблем.

Борба с акарите-растителна защита

Овощните култури трябва да се отглежда при оптимални условия и умерено използване на азотни торове. Червеният овощен акар стана първостепенен неприятел след създаването на огромни нискостеблени насаждения, в които затоплянето е по-голямо, интензивно се прилагат високи дози азотни торове и продукти за растителна защита за борба с болестите, неприятелите и плевелите.

При създаването на нови овощни градини трябва да се подбират най-подходящи сортове за дадения климатичен район. Редовно да се водят наблюдения за плътността на червения овощен акар, а също така да се отчита плътността и на неговите акарофаги. При висока плътност на зимните яйца (60-80 яйца на 10 сантиметрова клонка) да се провежда зимно третиране с минерални масла. ДРЗП е получаването на добър резултат от зимната борба, което в много голяма степен зависи от качеството на зимното третиране - необходимо е да се осигури добро покритие на зимуващите яйца. През вегетацията акарициди се използват при достигане на икономически праг на вредност - 1-2 подвижни стадии на лист до средата на юни и 3-4 подвижни стадии на 1 лист при формиране на завръза и нарастване на плодовете. Желателно е да се използват акарициди със селективно действие.

Активни вещества за борба с акарите

Безвредни за хищните акари са клофентензин, флуфеноксурон, хекситиазокс, пропаргит.

Умерено токсични са фенпироксимат, пиридабен, тебуфенпират.

Токсични за хищните акари са бифентрин, бромпропилат.