Растителна защита

Образуваната почвена кора след проливен дъжд може да задържи поникването на фасула, затова трябва непрекъснато да се следи състоянието на почвата и при нужда се разрохка повърхността и с ротационна брана. Фасулът се бранува, перпендикулярно на редовете, още в началото на образуване на почвената кора.

Растително защитни мероприятия срещу плевелите при отглеждане на фасул.

Phaseolus_vulgaris_2Борбата срещу плевелите се води главно със следните хербициди:

 • Пивот 100 СЛ - 50 мл/дка срещу едногодишни широколистни плевели.
 • Пронит 720 ЕК - 200 мл/дка срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели.
 • Рилей 90 ЕК - 180-220 мл/дка срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели.
 • Селект 240 ЕК - 40 мл/дка срещу едногодишни житни плевели. Внася се във фаза 3-5 лист на плевелите, 80 мл/дка срещу многогодишни житни плевели. Внася се във фаза 3-5 лист на плевелите.
 • Селект супер 120 ЕК - 80 мл/дка срещу едногодишни житни плевели, 160 мл/дка срещу многогодишни житни. Внася се във фаза 3-5 лист на плевелите.
 • Спийд 10 СЛ - 50 мл/дка - срещу едногодишни широколистни плевели. Внася се във фаза 2-4 трилистник на фасула и ранни фази на плевелите.
 • Стомп 330 ЕК - 400 мл/дка срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели. Внася се рано напролет след първата обработка на почвата.
 • Тайгър 10ЕК - 200-250 мл/дка срещу едногодишни житни плевели.
 • Тарга супер 5 ЕК - 150 мл/дка срещу едногодишни житни плевели, 200-250 мл/дка срещу многогодишни житни плевели, във фаза 3-5 лист на плевелите.
 • Трефлан 24 ЕК - 350 мл/дка срещу едногодишни житни плевели и някои широколистни плевели
 • Агрифлан 24 ЕК - 300-400 мл/дка срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели.
 • Арамо 50 - 100 мл/дка - срещу едногодишни житни плевели и 200 мл/дка - срещу многогодишни житни плевели. Внася се във фаза 3-5 лист на плевелите.
 • Базагран 600 СЛ - 150 мл/дка срещу едногодишни широколистни плевели.
 • Бийн 25 СЛ - 130 мл/дка срещу едногодишни широколистни плевели. Внася се във фаза 2-4 трилистник на фасула и 1-3 лист на плевелите.
 • Галант супер - 70 мл/дка - срещу едногодишни житни плевели, 120 мл/дка - срещу многогодишни житни плевели.
 • Дуал голд - 150 мл/дка - срещу едногодишни житни , внася се след сеитба, преди поникване на фасула.
 • Ефлурин 48 ЕК - 150-200 мл/дка - срещу едногодишни и някои многогодишни плевели, преди сеитба.
 • Ласо 48 ЕК - 300-400 мл/дка - срещу едногодишни житни плевели. Внася се след сеитба на фасул, преди поникване.
 • Линурон 50 ВП - 200г/дка срещу едногодишни плевели. Внася се след сеитба, преди поникване фасула.
 • Флекс 25 СЛ - 100-150 мл/дка срещу едногодишни широколистни плевели , във фаза 2-4 листник на фасула.
 • Фуроре супер - 120 мл/дка срещу едногодишни житни плевели.
 • Фузилад форте - 90мл/дка срещу едногодишни житни, 100-130 мл/дка срещу многогодишни житни, във фаза 3-4 лист на плевелите.

Борбата срещу плевелите се води и чрез окопаваме на междуредията (докато фасулът цъфти) на дълбочина 6-8 cм. Тъй като фасулът не е чувствителен към хербицидите, а оковаването оскъпява продукцията, растително защитните мероприятия срещу плевелите се води главно по химичен начин.

Болести по фасула

Много болести нападат фасула. Икономически най-важни за България са бактериозите, антракнозата, ръждата и кореновото гниене. Те се развиват при влажно и хладно време. Заразата се предава най-често, чрез семената и с остатъците от стъблата и листата. Загубите, които причиняват болестите могат да компрометират реколтата. Борбата срещу болестите при фасула се води, като се използува здрав посевен материал, както и чрез засяване на фасула в 4-5 годишни сеитбообращения и чрез създаване на устойчиви сортове.

Борба с неприятелите на фасула

Значителни поражения на посевите нанасят неприятелите по фасула.

Надземната маса на фасула се напада от телени и лъжетелени червеи, подземни нощенки, черна бобова (цвеклова) листна въшка (Aphis fabae), люцернова листна въшка (Aphis cracivora), бобови мухи (Hylemya cilicrura), фасулев зърнояд (Acantoscelides obtectus), бобовата огнивка (Etiella zinkenella), и др. По-често при оранжерийни условия фасулът се напада от паяжинообразуващи тетранихови акари (Tetranychus urticae) и оранжерийна белокрилка (Trialeurodes vaporariorum) и др.

Растителна защита срещу неприятелите по фасула.

Срещу въшките се пръска през вегетацията с някои от препаратите:

 • Вазтак 10 ЕК - 0,05%, Децис 2,5ЕК - 0,05%, Моспилан 20 СП - 0,02%, Пиримор 25 ВГ - 0,1%, Би 58 и др. инсектициди.

При поява на акари борбата се води с акарицидите:

 • Аполо плюс 60 ЕК - 0,03%, Биомайт- 0,2%, Каскейд 5 ЕК- 0,1%, Митак - 20 ЕК 0, 3%, може за се ползва и Би 58.

Оранжерийната белокрилка вреди на полето и в оранжериите. При появата и се води борба и с някои общи препарати като:

 • Каскейд, Децис, Ланат 20 Л – в доза 0,1%, Аплаудд 25 ВП - 0,1% и др.

Срещу фасулевия зърнояд се прави обеззаразяване на семената.