Растителна защита

Червеният Бренер е гъбна болест, чийто причинител е Pseudopeziza tracheiphila.

Pseudopeziza_tracheiphilaГъбата презимува, като мицел в опадалите листа. В тях Pseudopeziza tracheiphila образува плодно тяло апотеций с голям брой асци. Рано напролет аскоспорите от асците предизвикват първите заразявания.

Типичното за тази болест е, че тя заразява доста силно сортовете лозя, които са неподатливи на маната по лозата. В такива лозя обикновено не се води качествена борба срещу маната.

Кои са симптомите на болестта червен Бренер?

Върху листата на лозите се забелязват едри червени петна, които са ограничени от нерватурата на засегнатата част. В крайната част на петната се забелязва яркозелен или жълт ореол (венец). По-късно заразените участъци се сливат и целият лист некротира. Първо се засягат долните листа, а по-късно и по върховете на лозата.

Как да водим ефикасна борба с червения Бренер?

Мерките за борба с червения Бренер са два вида-профилактични и химични.
Профилактичнитевключват:

  • събиране и изгаряне на окапалите листа;

  • извършване на основна обработка на почвата през есента.

Химичната борба с червения Бренер се води чрез:

  • контактни медсъдържащи фунгициди като Купроцин - 0,4%, Шампион - 0,3% и др.;

  • системни фунгициди с лечебно действие като Алиет флаш - 0,3% или Микал флаш - 0 ,3%.

Първото пръскане срещу червения Бренер се извършва във фенофаза 2-3-ти лист, а следващите при 5-6-и и 7-9-и лист. При сортовете лози, които се обработват с химични средства срещу мана по лозата, отделни пръскания срещу червен Бренер не се налагат.