Растителна защита

Растително защитни мероприятия в овощната градина.Пръскането с бордолезов разтвор преди зимата е задължително!.

Това е класическото

зимно мероприятие при овощните видове. За него разтворът не се приготвя трудно, но има няколко тънки момента.

Как се приготвят 50 литра 2% бордолезов разтвор?

Сега бордолезовият разтвор трябва да е 2-процентов, а през вегетацията - 1%. За 50 л разтвор са необходими 1 кг син камък и 2 кг гасена вар. Синият камък разтворете предния ден в около 5 л вода. В съд за около 50 л сипете около 30-40 л вода. При бъркане изсипете синия камък. Варта разтворете в 5-7 л вода и също при непрекъснато бъркане я добавете на струйка към разтвора от син камък и вода. Полученият разтвор трябва да има неутрална реакция - това може да се провери с фенолфталейнова хартийка - тя порозовява, или с лакмусова - тя пък посинява , като я потопите в разтвора. Ползвайте цедка, за да не останат твърди частици, те запушват дюзата на пръскачката.

Пръскайте през ноември при пълен листопад - в тихо и слънчево време, при температура на въздуха над 10 градуса, за да засъхне разтворът. Облейте добре дръвчетата и стъблото.