Растителна защита

Болестта брашнеста мана по цвекло - Euziphe communis f. betae Jas. е разпространена повсеместно. Тя е икономически важна болест по цвеклото. Проявява се като бял налеп от двете страни на листната петура. Най-често листата се покриват из­цяло с бял брашнест налеп.

По-късно се поя­вяват „черни точки“ - плодните тела на гъ­бата. При семенниците болестта брашнеста мана по цвекло - Euziphe communis f. betae Jas. се развива по листата, цветните листа, цветовете и съплодията.

Вредните последствия се изразяват в на­маляване на добива от корени и влошаване на качеството на кореноплода. При семенни­ците съплодията са недоразвити и окапват преждевременно.

Борба с болестта брашнеста мана по цвекло - Euziphe communis f. betae Jas.

Спазването на пространствена изолация от семенници и технически посев и 4-5-годишен сеитбооборот намаляват значително ин­фекцията на гъбата, която зимува като клейстотеции в растителните остатъци от цвеклото.

Поддържането на висока агротехника , минерално торене с по-високи дози N, изпо­лзване на устойчиви сортове, здрав посевен и посадъчен материал са важни елементи от технологията на цвеклото. Химичната борба срещу болестта брашнеста мана по цвекло - Euziphe communis f. betae Jas. започва при достигане ПИВ, 10% нападната листна повърхност на растенията в посева.

Активни вещества за борба с болестта брашнеста мана по цвекло - Euziphe communis f. betae Jas.

флузилазол, пенконазол, триадимефон, хексаконазол, пропиконазол, флутриафол, дифеноконазол, тиофанатметил.