Растителна защита

Описание на болестта кафяви листни петна по доматите - Alternaria solani

Кафяви листни петна по доматите - Alternaria solaniПо листата се образуват дребни, тъмно­кафяви до черни петна с вписани един в друг концентрични кръгове.

Кафяви листни петна по доматите - Alternaria solaniПетната бързо нара­стват, могат да се слеят и да причинят прегаряне на листата. В областта на дръжчената ямичка на плода се появяват черни, закръг­лени петна със слабо изразена концентрична структура. Нападението нараства, при умере­но топло (температура 24-29°С) и влажно време. Гъбата причиняваща кафяви листни петна по доматите - Alternaria solani се запазва с растителните ос­татъци в почвата, доматенитесемена и ня­кои плевели.

Борба с болестта кафяви листни петна по доматите - Alternaria solani

Прилагане на подходящо сеитбообръщение. Унищожаване на растителните остатъ­ци. Използване на здрави или обеззаразенисемена. Засаждане на здрав разсад. Да се прилага диференцирано напояване. Използване на сортове толерантни към болестта. Пръсканията срещу картофената мана са ефективни и срещу алтернариозата. При ви­сока степен на нападение и във влажни райони третиранията с фунгицид да се извършат при откриване на първи симпто­ми. След това пръсканията да продължат през 8-10 дни.

Активни вещества за борба с болестта кафяви листни петна по доматите - Alternaria solani

Азоксистробин, манкоцеб, мефеноксам, хлороталонил, метирам, симоксанил, меден оксихлорид, цинеб, дифеноконазол.

Предпазни третирания с ПРЗ.

Разрешени продукти за растителна защита: АНТРАКОЛ 70 ВГ – 0,15%; АКРОБАТ ПЛЮС ВГ – 200 г/дка; ВИТЕНЕ ТРИПЛО Р – 400-450 г/дка; ДИТАН ДГ – 200 г/дка; ДИТАН М-45 200 г/дка; ДИФКОР 250 СК – 50 мл/дка; КАРИАЛ СТАР – 60 мл/дка; КОНСЕНТО СК – 200 мл/дка; КОРСЕЙТ МДФ – 0,25%; КУАДРИС 25 СК – 0 ,075%; КУПЕРТИН М – 400 г/дка; ОРТИВА ТОП СК – 100 мл/дка; ПЕНКОЦЕБ 80 ВП – 200 г/дка; ПЕНКОЦЕБ 75 ВГ – 210 г/дка; ПОЛИРАМ ДФ – 0,2%; РИДОМИЛ ГОЛД МЦ 68 ВГ – 250 г/дка; САНКОЦЕБ 80 ВП – 200 г/дка; СИНСТАР – 70-80 мл/дка; СКОР 250 ЕК – 40 мл/дка; ФОЛПАН 80 ВДГ – 150 г/дка; ЦИДЕЛИ ТОП – 100 мл/дка.