Растителна защита

Описание на болестта кафяви листни петна по доматите - Alternaria solani

Кафяви листни петна по доматите - <strong class=Alternaria solani" align="left" title="Кафяви листни петна по доматите - Alternaria solani" style="margin: 5px; border-color: #000000; float: left;" width="200" />По листата се образуват дребни, тъмно­кафяви до черни петна с вписани един в друг концентрични кръгове. Кафяви листни петна по доматите - Alternaria solaniПетната бързо нара­стват, могат да се слеят и да причинят прегаряне на листата. В областта на дръжчената ямичка на плода се появяват черни, закръг­лени петна със слабо изразена концентрична структура. Нападението нараства, при умере­но топло (температура 24-29°С) и влажно време. Гъбата причиняваща кафяви листни петна по доматите - Alternaria solani се запазва с растителните ос­татъци в почвата, доматените семена и ня­кои плевели.

Борба с болестта кафяви листни петна по доматите - Alternaria solani

Прилагане на подходящо сеитбообръщение. Унищожаване на растителните остатъ­ци. Използване на здрави или обеззаразени семена. Засаждане на здрав разсад. Да се прилага диференцирано напояване. Използване на сортове толерантни към болестта. Пръсканията срещу картофената мана са ефективни и срещу алтернариозата. При ви­сока степен на нападение и във влажни райони третиранията с фунгицид да се извършат при откриване на първи симпто­ми. След това пръсканията да продължат през 8-10 дни.

Активни вещества за борба с болестта кафяви листни петна по доматите - Alternaria solani

Азоксистробин, манкоцеб , мефеноксам, хлороталонил, метирам, симоксанил, меден оксихлорид, цинеб, дифеноконазол.