Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Обеззаразяване на почвата в оранжерии

Обеззаразяване на почвата

Най-подходящите момента за обеззаразяване на оранжериите са през септември и октомври. Най-широкоспектърни фумиганти за извършване на тази операция са базамид гранулат и немасол 510.

Базамид гранулат е гранулиран фумигант с активно вещество дазомет 98%. Необходима му е влажна почва, за да се разложи на метилизотиоцианат, формалдехид, метиламин, сероводород. Отделените газове се разпространяват във всички посоки в почвата и унищожават всички живи организми, които се намират в нея. Продуктът е ефикасен срещу нематоди – галови и цистообразуващи; почвени патогенни гъби – Pythium, Phytophthora, Verticillium, Fusarium, Rhizoctonia, Pyrenochaeta, Phoma, Didymella и др.; почвени неприятели – ларви на телени червеи, нощенки, майски бръмбари и др.; плевели – коприва, поа, овчарска торбичка, лобода, звездица, кръвно просо, кощрява, черно куче грозде и др.

Продуктът се внася се чрез разпръскващи устройства или ръчно, равномерно по цялата почвена повърхност, най-добре сутрин, когато температурите са още ниски. След това се инкорпорира с фреза и се валира или покрива с полиетиленово фолио. Доза на приложение 50-70 кг/дка в зависимост от почвения тип.

Немасол 510 е фумигант в течна форма. Активното вещество е воден разтвор на натриева сол на метилтиокарбамтната киселина. При контакт с влажна почва се отделя метилизотиоцианат. Продуктът е ефикасен срещу: нематоди – стъблени, галови и цистообразуващи; почвени гъби – причинители на трахеомикози Verticillium, Fusarium, причинители на кореново гниене: Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia, Pyrenochaeta, и други: Phoma, Didymella; плевели - поветица, куче грозде, звездица, щир и др. Внася се чрез апликатор или чрез системите за капково напояване с последващо валиране или покриване с полиетиленово фолио. Доза на приложение 80-120 л/дка.

Двата фумиганта се прилагат при температура не по-ниска от 12-150С. Почвата се почиства предварително от растителни остатъци. Една седмица преди третирането се навлажнява до 70-75% от ППВ. Два-три дни след това се изорава и фрезова добре. Тя трябва да бъде влажна и при внасянето на препаратите. След внасянето на фумигантит се изчаква 15-20 дни. После се отстранява полиетиленът и се изчаква няколко дни, за да се вдигнат отделените газове. След това почвата се фрезова 2-3 пъти до пълното отстраняване на фумигиращите газове. За наличието им се провежда т. нар. крес-тест. Обеззаразяването с фумиганти се провежда не по-често от веднъж на три години.

В оранжериите, които няма да се обеззаразяват, се отглеждат краставици втора култура.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates