Растителна защита

Leveillula taurica',,,0,0);" >Брашнеста мана - Leveillula tauricaLeveillula taurica" style="margin: 5px; border-color: #000000; float: left;" />Симптомите на Leveillula taurica са бледожълтеникави петна по горната страна на листата и нечистобял, труднозабележим налеп по долната. Този вид напада само листата и се среща предимно през втората половина на лятото по-късните домати. Болестта е икономически значима и за пипера. При Sphalrotheca fuliginea по двете страни на листните петури се наблюдава хлоротично напетняване, съпроводено с брашнест налеп, предимно отгоре, който може да доведе до пригор.

Борба с болестта брашнеста мана по пипера - Leveillula taurica; Sphaerotheca fuliginea Гъбите се запазват главно в оранжериите. Спазване на пространствена изолация между оранжериините и полски култури. При поява на първи петна третиране с фунгициди със следните активни вещества - динокап, дифеноконазол , пенконазол, трифорин, триадимефон, фенаримол, хексаконазол.