Растителна защита

Препоръчва се 20-30 дни след третирането на стърнищата с тотални вегетационни хербициди и след пълното изсъхване на надземната част на плевелите, да се проведе основната обработка на почвата (дълбоката оран).

Когато най-напред се извърши плитка оран на дълбочина 14-15 см, с което се нарязват и изтощават повърхностно разположените коренища се получават по-добри резултати в борбата срещу многогодишните плевели и особено срещу кореново-издънковите. За коренищните плевели такава плитка обработка също е задължителна. След 2-3 седмици се провежда дълбока оран (28-30 см), с която се изкарват на повърхността корените и коренищата на плевелите, които се намират на по-голяма дълбочина. Под действието на слънчевите лъчи и се постига по-пълното им унищожаване, защото те се подлагат допълнително на изсушаване. След 30-40 дни от внасянето на хербицид (с активно вещество глифозат) през есента или на следващата пролет могат да се отглеждат всички зеленчукови култури без опасност от вредни остатъчни количества в почвата.

 

За да не се допусне отново заплевеляване, необходимо е чрез окопаваме и прилагане на хербициди при отглеждане на зеленчуковите култури да се унищожават поникналите отсемена многогодишни плевели , преди да са образували своите подземни органи за размножаване - коренища и спящи пъпки по корените.

Котата лятото е сухо и няма нов подраст от многогодишните плевели (главно условие за прилагането на хербициди), борбата с тях се провежда с двукратна обработка - подмятане на 15-20 см и след това ранна дълбока оран (през юли-авгусг). Най-добре е ранната дълбока оран да се извършва на 28-30 см с плуг с предплужник. Особено добри резултати срещу многогодишните плевели се постигат с риголзане на 40-45 см дълбочина. При валежи след оранта или риголването появилите се нови издънки трябва да се унищожават с допълнителна обработка.