Растителна защита

Растителна защита на земеделските култури.Културно-стопански методи за защита на овощните растения.

Мерките за борба при прилагане на културно-стопански методи се свеждат на първо място до избора на подходящи овощни видове и сортове , устойчиви на икономически важните болести и неприятели.