Растителна защита

Калифорнийската щитоносна въшка (Quadraspidiotus perniciosus) e външнокарантинен неприятел и е разпространен само в някои райони на България. Тя е типичен многояден вид. Неприятелят калифорнийска щитоносна въшка (Quadraspidiotus perniciosus) се среща най-често по бялото и черното френско грозде, ябълката, крушата, японската дюля, глога, прасковата, сливата, черешата, ясена, акацията, тополата, върбата и др. и по-рядко по кайсията, ореха, бадема, лозата, хризантемата и др. Тялото на женските индивиди е много дребно (около 1.5 мм), кръгло сплеснато с лимоновожълт цвят. Щитчето и е кръгло, слабо издуто в средата, със сиво-черен цвят и с диаметър около 2-3 мм; в средата на щитчето се очертава жълто-кестенява точка. Щитчето на мъжките индивиди е продълговато, дълго около 1 мм и широко около 0.6 мм, с цвят като щитчето на женските индивиди.

Неприятелят калифорнийска щитоносна въшка (Quadraspidiotus perniciosus) презимува като ларва предимно от първа и рядко от втора възраст. Калифорнийската щитоносна въшка развива три поколения годишно, които се застъпват. Една женска ражда средно от 80 до 90 ларви. Излюпилите се ларви се движат известно време по стъблото, докато намерят подходящо място за хранене - основно по клонките, клоните и по плодовете. След прикрепването им на постоянно място краката им закърняват. Ларвата на неприятеля калифорнийска щитоносна въшка (Quadraspidiotus perniciosus) се развива за около 30 дни. Напълно развилите се ларви, преминали три възрасти, какавидират и дават мъжките индивиди, а превръщащите се в женски индивиди не какавидират.

Характерни признаци, по които се открива присъствието на калифорнийска щитоносна въшка, са образуваните около щитчето на ларвите, респ. възрастните въшки, червено-виолетови кръгчета върху клонките или плодовете, върху които се хранят. При масово намножаване на неприятеля калифорнийска щитоносна въшка (Quadraspidiotus perniciosus) по кората на нападнатите дървета се образува непрекъсната кора от щитчета. Такова масово намножаване може да доведе до загиване на младите овощни дървета, а при възрастните дървета отначало може да загинат отделни клони, а по-късно и целите дървета. По плодовете въшките се струпват най-често в ямичката на дръжката и на цветното дънце. Когато нападението от неприятеля калифорнийска щитоносна въшка (Quadraspidiotus perniciosus) е силно, въшките може да се видят по цялата повърхност на плода, вследствие на което плодът придобива пъстро червено-виолетово напетняване.

Борба с неприятеля калифорнийска щитоносна въшка (Quadraspidiotus perniciosus)

Срещу калифорнийската щитоносна въшка трябва да се провеждат редовни карантинни мероприятия, за да се предотвратява разрастването на района на разпространението й. Основно мероприятие срещу нея трябва да бъде обеззаразяването на посадъчния материал след изваждането му.

През невегетационния период може да се извърши зимно пръскане с минерални масла: Паразомер - 2% и др. Овощните дърветата трябва да се напръскат много добре, за да се облеят всички въшки по клоните и стволовете.

През вегетационния период, първото пръскане срещу неприятеля калифорнийска щитоносна въшка (Quadraspidiotus perniciosus) може да се проведе в масовия летеж на мъжките, за да намали плътността на популацията.

Следващите пръскания се правят при разпълзяване на новородените ларви, при ПИВ 0,5 бр. на 100 см клонка или 2-3% нападнати плодове. Може да се използват контактни инсектициди от всички групи - органофосфорни, карбаматни, пиретроиди и др. Регистрирани препарати за борба с калифорнийската щитоносна въшка са: Актелик 50 ЕК - 0.15% , БИ-58 - 0.2%, Дурсбан 4 ЕК - 0.15%, Нуреле Дурсбан - 0.05%, Пиринекс 48 ЕК - 0.15%, Терагард плюс - 0.05%, Циперфос 530 ЕК - 0.05% и др.

За биологична борба срещу неприятеля калифорнийска щитоносна въшка (Quadraspidiotus perniciosus) се използват паразитите й Prospaltella perniciosi, Aphytis proclia, Aphytis mitilospidis и др., които се разселват в нападнатите картотекирани площи в рамките на интегрираната растителна защита.