Растително защитни мероприятия в зеленчуковата градина.Задържане на разсада от прерастване.

 

Често се получава прерастване на разсадите в резултат на не добре направени разчети на сеитба или неблагоприятни условия за изнасяне и засаждане

на разсадите. За да се задържи ръста на растенията може да се приложат следните неща: подрязване на корените на дълбочина 5-7см – 8-10 дни преди засаждането на разсада; спиране на поливките; понижаване на температурите; ” галене” на разсада. Подрязването на корените води до разрастване на корените във повърхностния почвен слой и помага за преживаемоста на растенията при засаждането. Спирането на поливките е най-простия метод на практика, това естествено не означава пълно спиране на паливането. Просто се полива умерено и се намалява честотата на поливките. Естествено трябва да се внимава да не се допусне изсушаване на почвата, особено ако разсада е на слънчево. При това положение при липсва на влага и при по-висока температура може растенията да изсъхнат за един ден. Понижаването на температурите са ефикасни не само като метод за задържани на растежа, а така също и като закаляване на растенията.

, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));