Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Лятно присаждане - срокове

Мероприятия в овощната градина.Срокове за лятно присаждане.Върху успеха от лятното присаждане голямо влияние оказва срокът на извършването му. При различните подложки този срок не е еднакъв. Освен от биологичните

особености на подложките, оптималният период за присаждане зависи до голяма степен и от почвените и климатични фактори на даденото месторастене. Така например, установено е, че при черешовите сортове с по-тънки леторасти най-добрият срок за присаждане е целият месец юли и първото десетдневие на август, а когато сортовете са с по-силнорастящи леторасти- от последното десетдневие на юли до около средата на август. При ябълковите дървета оптималният срок е месец юли до второто десетдневие на август, за крушата - юли и август. Прасковата се присажда най-успешно през юли и първото десетдневие на август. За предпочитане е овощарите да се придържат към по-ранните от посочените срокове, тъй като камбиалната дейност на подложките е все още активна. По този начин може да се извърши своевременно повторно присаждане на неприхваналите се пъпки.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates