Технологии за отглеждане на зеленчуци.Как лесно може да се обеззарази почвата.

 

Как лесно може да се обеззарази почвата

 

Преди да започнете да използвате култивационните съоръжения, които имате в градината - парници или оранжерии, е препоръчително да ги обеззаразите. Много лесно това става с помоща на химични препарати, въпреки че по-рядко се прилагат в любителските градини.

Градинарите, които решат да използват този начин, трябва да бъдат много внимателни, тъй като рз-продуктите все пак са отровни вещества.

Препаратите, които може да се прилагат за обеззаразяване са: меден оксихлорид, тирам (ТМТД) или дитан М-45.

Как да се направи:

Избраният продукт се разпръсква върху почвената повърхност, която не трябва да е суха, а с около 60% влажност.

Ето каква е дозата при различните препарати:

- 4 г/кг почва с меден оксихлорид;

- 3 г/кг почва с тирам;

- 3 г/кг почва с дитан М-45.

След напрашването почвата се разбърка много добре, за да се смеси с препарата. (ХФ)

За да сте подготвени

Чрез химичния метод с посочените по-горе препарати се унищожават само намиращите се в почвата причинители на гъбни и бактериални болести.

При прилагане на физични методи може да се въздейства на болести, неприятели и плевелни семена.

Всеки градинар трябва да избере най-подходящия за него вариант, според проблемите, които има.

Освен това не бива да се пренебрегва обеззаразяването на семената. По този начин може да решат редица проблеми, които се явяват поне в началните етапи от развитието на растенията.


Още за отглеждане на зеленчуци:
Източник:Български фермер