Технологии за отглеждане на зеленчуци.Растенията се нуждаят от подходящи условия.

 

Растенията се нуждаят от подходящи условия

 

Качественият разсад е необходимо да е здрав, със скъсени междувъзлия по цялата дължина, еднаква дебелина на стъблото и тъмнозелен цвят. За да се постигнат тези показатели, е важно да се осигурят условия, които са близки до биологичните изисквания на съответната култура- температура, светлина, влага.

Също така помещението, където се държи разсадът, трябва да бъде добре осветено, с възможност за проветряване и поддържане на определена температура.

Освен това почвеният субстрат трябва да притежава над 60% органично вещество, добра отцедливост и неутрално pH - 5,5-6,0.

По време на разсадния период изискванията към факторите на средата се променят.

Така например в началото е необходима по-висока температура , за да поникнат растенията, а после се поддържа по-умерена, която се намалява още след пикирането. Не трябва да се допуска обаче понижаване на температурата под 15 градуса.

Торопочвената смес се навлажнява с темперирана вода и се поддържа в състояние 75-80% от ППВ. При слабо завяхване на най-долните листа, растенията трябва да се полеят.

Относителната влажност на въздуха трябва да е около 60-65%.


Още за отглеждане на зеленчуци:
Източник: Български фермер