Полезна информация за земеделските култури. Прореждането на плодовете се прави два пъти в разстояние на две седмици. 

Прореждането на плодовете може да се направи двукратно. Препоръчително е първото да стане когато ябълките достигнат големината на орех. При прасковите - при големина на лешник, когато костилката започне да се втвърдява. Второто прореждане се извършва след две седмици.

При ябълката

Излишните плодчета от първите етажи на дръвчетата се премахват като на всяко съцветие се оставят по не повече от 1-2 плода.

По страничните клонки и периферията на короната се запазват до 2-3 плода на съцветие.

При прасковата

На смесени клонки се оставят 3-4 плода.

На майските букетчета и цветни клонки се запазват едно, най-много две плодчета.

Препоръчително е оставените плодчета да бъдат на известно разстояние, за да могат да нарастват правилно в пространството. Те не трябва да се допират, за да се огряват по-добре, както и да се намали опасността от загниване или развитие на други болести.

 


Още за отглеждане на зеленчуци и овощни култури:
Източник:Български фермер