Как да отгледаме вкусни и полезни за здравето плодове?

Грижи преди зимата за новозасадени дръвчета.

Мулчиране на почвата около стеблото на дръвчетата за предпазване на корените от студ и просушаване. Обвиване на стеблата на младите

дръвчета с амбалажна хартия, велпапе, полиетиленови ленти и др. за предпазване от гризачи; Ако дръвчетата ви са на вилата, където не ходите често през зимата, срещу гризачите заложете отровни примамки в околостъблената чаша – Норат П, Сторм и други които се продават. Примамките заложете внимателно, като ги прикриете с растителни остатъци при мулчирането за да не се отровят птиците. След есенно засаждане не се налага да пръскате дръвчетата с химически средства, тъй като посадъчният материал отгледан в лицензирани разсадници е здрав и чист откъм неприятели. Затова винаги ви съветваме да купувате дръвчета от лицензирани производители и да им искате удостоверения за здравното състояние на предлагания материал. Пръсканията с химични средства – фунгициди и инсектициди при младите дръвчета ще започнете рано напролет, когато започне и тяхната първа вегетация.