Технологии за отглеждане на зеленчуци.Задължително се тори - и с органични , и с минерални.

 

Задължително се тори - и с органични, и с минерални

 

Често градинарите се безпокоят, че при торенето се натрупват химични елементи както в културните растения, така и в почвата.

По принцип на малки площи в дворните градини по-често градинарите торят по-малко с минерални торове. Тъй че рядко може да се получи прекаляване с даден тор, което да се отрази неблагоприятно на растенията или да се натрупа даден елемент в почвата.

Не бива да се смята, че торенето нанася вреда на почвата. Напротив, когато то се прави правилно и с мярка, това се отразява благоприятно не само на растенията, но и на почвата.

Чрез торенето се възстановява почвеното плодородие и баланс в природата.

ВАЖНО Е!

Независимо дали торим или не, растенията търсят необходимите им хранителни елементи от почвата.

Ако е наторено, те ги получават в лесна за усвояване форма.

Ако не е, те ги търсят и извличат от минералите, но това им струва много енергия и те "страдат".


Още за отглеждане на зеленчуци:
Източник: Български фермер