вегетацията - ОВОЩАРСТВО" />

торят-и-през-вегетацията-овощарство.html" itemprop="url"> Овощните дървета се торят и през вегетацията - ОВОЩАРСТВО

Полезна информация за земеделските култури.Овошките се торят и през вегетацията.

Торенето е една от основните грижи за овощните дръвчета. И когато се спазват и останалите добри практики за отглеждане, се осигурява правилно им развитие. Торенето на растенията е предпоставка не само за нормален растеж на растенията, но и за редовното им плододаване, от което се интересува всеки градинар.

И при овощните видове правилата на хранене на културните растения са в сила. А именно, че основното торене се прави през есента. Тогава се внасят фосфорните и калиевите торове, както и оборския тор.

Торенето през вегетация също е от решаващо значение. При него се подхранва с азотен тор , както и с листни торове, които имат за цел не само да коригират пропуски при основното торене, но и да осигурят важни за растенията микроелементи, както и други макроелементи, различни от основните три.

Азотните торове е препоръчително да се дадат на няколко пъти, тъй като са лесно подвижни и бързо се изнасят от почвата. Най-често те се внасят на три пъти:

- в началото на вегетацията, докато не е започнало развитието на пъпките;

- след като се оформят завръзите;

- при наедряване на завръзите.

Листните торове се внасят през вегетацията на растенията. И с тях се подхранва на няколко пъти. Така например листните торове, подходящи за началото на вегетацията, може да съдържат повече бор и цинк.

Цинкът изпълнява антистресови функции и помага на дръвчетата при въздействие на ниски температури

Борът съдейства на правилното развитие на цветните пъпки и тяхното оплождане, а също така и при напукване на кората на дръвчетата.


Още за отглеждане на зеленчуци и овощни култури: