Приготвяне на торово-почвени смеси

Семената на повечето зеленчукови култури са дребни, трудно покълнват и трудно поникват. Това в много голяма степен определя изискването им към почвата и към

предсеитбената й обработка.

Добра за сеитба на зеленчуковисемена е рохкавата и с подходяща влажност почва. Едновременно с това тя трябва да бъде богата на хранителни вещества. Важно условие за добри резултати при отглеждането на зеленчуковите култури е почвата да бъде чиста от плевели, неприятели и причинители на болести. Тези изисквания в много голяма степен се отнасят и до почвите, в които ще се отглежда зеленчуков разсад.

Младите зеленчукови растения са нежни и много взискателни към хранителните вещества и към влажността на почвата. От това, как се формират кореновата система, стъблото и листата в разсадната фаза, в много голяма степен зависят по-нататъшното развитие на растенията и количеството и качеството на добива. Ето защо при производството на зеленчуков разсад се налага използването на предварително приготвени  торово-почвени смеси, които да отговарят на посочените изисквания.

Най-широко разпространеният начин за приготвяне на торово-почвени смеси за отглеждане на разсад за полско производство назеленчуци е смесването на добре разложен говеждитор със структурна и чиста от плевели, болести и неприятели почва в съотношение 2:1. Почвата, която ще се използва за сместа, трябва да се взема от орния слой. Двете съставки се смесват, като се разстилат последователно  пласт почва и пласт оборскитор до определена височина (от 80 до 120 см), а след това се размесват механизирано или ръчно до получаване на хомогенна смес.

Друг начин за приготвяне на торово-почвени смеси е чрез използване на чимова почва и оборскитор.

Чимовете се изрязват с дебелина 20 см и се нареждат на фигури с ширина 3-4 м, височина около 2 м и дължина според нуждите и възможностите на площадката. Те се нареждат така, че затревените части да бъдат една към друга. Върху два пласта чимове се поставя пласт оборскатор с дебелина 20-30 см. Така се редуват два пласта чимове с един пласт оборскитор, докато фигурата достигне височина около 2 м. За да протича нормално процесът на разлагане на органичните части, фигурата редовно се навлажнява. Около 2-3 месеца след нареждането фигурата се прекопава , за да се размесят почвата и торът, след което онотов се оформя. В зависимост от степента на разлагане на органичното вещество и размесването се правят още едно или две прекопавания, докато се образува еднородна смес. Сместа е готова за използване около 6 месеца след момента на зареждане на фигурата.

Недостигът на оборскитор наложи и търсенето на нови съставки за приготвяне на торово-почвени смеси и на субстрати заместители. Подходящи за целта са сместа от торф, оборскитор и пясък, компостираните дървесни кори и различни минерални субстрати.

Сместа от торф, оборскитор и пясък се приготвя от 8 обемни части торф, 1 част добре разложен оборскитор (говежди) и 1 част речен пясък с големина на частиците до 3 мм. Съставките се размесват много добре до получаване на еднородна смес. При размесването се внасят 2 кг смлян варовик, 200-300 г амониева селитра, 1250 г обикновен суперфосфат и 400 г калиев фосфат на 1 м³ от сместа. Така приготвената смес се обеззаразява.

Напоследък се препоръчва използването на минерални субстрати (перлит, зеолит вермикулит,, балканин и др.) като заместители на торово-почвените смеси при производството на гъст разсад. Подготовката на минералните субстрати се състои в навлажняването им с чиста вода (при засяване на краставичнисемена) или с хранителен разтвор.

За приготвяне на 1000 л хранителен разтвор са необходими 150 г фосфорна киселина, 200 г калциев нитрат, 500 г калиев нитрат, 180 г магнезиев сулфат, 1,5 г манганов сулфат, 1 г цинков сулфат, 12 г меден сулфат, 12 г молибден, 140 г монокалиев фосфат, 10 г железен хелат и 1000 л вода.

За навлажняване на 100 кг перлит са необходими 60-80 л вода или хранителен разтвор. Когато са смесени перлит и вермикулит в съотношение 1:1, количеството на водата или на хранителния разтвор се увеличава на 100-150 л. Навлажняването на минералните субстрати се извършва в пластмасови съдове за около 4-5 часа, след което те са готови за зареждане в сандъчета, лехи или саксии за производство на разсад.

Използването на минерални субстрати като заместители на торово-почвените смеси при производството на разсади в зеленчукопроизводството е изгодно, тъй като води до спестяване на труд и енергия и създава предпоставки за използване на оборскиятор в зеленчуковите градини и оранжерии.