Растително защитни мероприятия в зеленчуковата градина.Разсадът за праз се отглежда в студени високи лехи.

Разсадът за праз се

отглежда в студени високи лехи. Почвата се наторява с органични и минерални торове - на 1 кв.м / 2-3 кг добре разложен оборскитор и около 30-50 г комбинирани минерални торове /NPK/.

Сеитба на разсад за праз може да стане по два начина .

Единият е чрез разпръснатата сеитба- при която семената се засяват разпръснато от началото до края на март - за 1 кв.м / 6-8 гсемена .

Този тип сеитба на разсадсе прави, когато ще засаждате растенията на друго място.

Друг начин на сеитба на разсад за праз е редовата сеитба. При нея семената се сеят на редове с междуредово разстояние около 15 см - това много улеснява плевенето. Този начин е за предпочитане и защото при него една част от растенията могат да останат за доотглеждане на същото място - те ще станат за консумация малко по-рано от другите , които ще бъдат преместени.

Така че, когато скубете разсад за засаждане от редовата сеитба, изскубвайте растенията така, че оставащите в реда да останат на равно разстояние - 15 см едно от друго и в редово.

Правете редовно плевене и поливане на малките растения, като при редовата сеитба дори окопаването може да се направи с малка триъгълна мотичка.