Мероприятия в зеленчуковата градина.Начин на засаждане на чесъна.

Най-добрият начин за

засаждане на чесъна е на висока, равна леха. Ширината на лехата може да бъде различна от 120 до 160 см. Разстоянията между лехите са 60-70 см. Лехата се оформя с височина 15-20 см, след което се подравнява.

Много важно за добива е качеството на посадъчния материал. Той трябва да е с добре оформени скилиди от здрави, стегнати и едри луковици, без признаци от болести по тях. Задължително е посадъчният материал да бъде обеззаразен с химични средства срещу най-опасните болести по чесъна – сиво гниене, бяло склероцийно гниене и фузариум. За целта скилидите се поставят в съд с разтвор от Топсин М в доза 0,2%, където престояват 30-40 минути. След това се отцеждат, леко се просушават и са готови за засаждане.

Дълбочината на засаждане на зимния чесън е 6-8 см , според едрината на скилидите. Отделните редове са на разстояние от 12 до 15 см един от друг. Разстоянието между отделните скилидки в реда също е 8-10 см.