Мероприятия в зеленчуковата градина.Растения от сем. Лилиеви прогонват гризачите.

Към растенията от сем.

Лилиеви се отнася и декоративният лук .    

Различните видове декоративен лук са подходящи за цветни сандъчета или плитки кашпи. Поради дивия си характер обикновено са много люти.

. Allium moly (нежен лук), висок 25 до 30 см, с богатите си златистожълти цветни сенници привлича много пчели.

. Allium oreophilum (планински лук), висок около 20 см, често се нарича още Allium ostrowskianum. Той има пурпурночервени цветове с тъмна линия по средата.

Всички видове Allium се купуват на луковици и се засаждат в съдове през септември-октомври на разстояние 15 см една от друга и на дълбочина 7 см. Така луковиците ще успеят да се вкоренят и да презимуват успешно.

Предпочитат глинесто-песъчлива почва т.е. оптимално съотношение на почва и пясък.

Сандъчетата със засадени растения се поставят на студено, но немразовито и тъмно място. Почвата не трябва да изсъхва. След поникването се изнасят на по-светло.

Сандъчетата със засадени растения се поддържат леко влажни до поникването. След поникването се полива умерено и се наторява веднъж. Не трябва да се допуска задържане на вода.

След като прецъфтят, растенията се прехвърлят заедно с кореновите туфи в градината и се наторяват един път, а прецъфтелите цветове се отстраняват. Размножаването може да стане в градината чрез новообразуваните луковички.