Възможности за уплътнено използване на зеленчуковите площи

У нас има богат опит и традиции по отношение на ефективното използване на

зеленчуковите площи, които са поливни и са едни от най-богатите. Нашите майстори градинари в миналото използваха уплътнено всяка педя земя. За един сезон, от една и съща площ те получаваха винаги по две до три реколти. На много места обаче тази хубава традиция е изоставена, а на други получаващите резултати са незадоволителни. Не се изчерпват големите възможности и резерви , които съществуват, за получаването на повече продукция от единица площ и респективно за повече доходи.

Кои са пътищата за реализирането на тази задача?

Отглеждане на междинни култури

Това са култури, които се развиват е промеждутъка от време между основната или втората култура от предходната година в сеитбата или засаждането на основната култура за текущата година. Такива зеленчукови култури са: зеленият лук, зеленият чесън, салатите, марулите, предзимно засаденото ранно главесто зеле и други.

Отглеждане на втори и трети култури - повишаване коефициента на използваемост на земята

Сравнително дългият период без мразове в повечето райони на страната, различната продължителност на вегетационния период на отглежданите у нас зеленчукови видове и сортове и техните различни биологични изисквания позволяват през един вегетационен сезон, върху една и съща площ чрез умелото им съчетаване да се отглеждат две и повече култури.

Смесено отглеждане на културите

Наред с отглеждането на втори и трети култури и на междинни посеви, уплътненото използване на площите може да се постигне и чрез отглеждането на смесени посеви, т. е. едновременно отглеждане на две или повече култури.

При смесеното отглеждане на правилно подбрани въз основа на техните биологични особености зеленчукови култури се оползотворяват по-рационално факторите на растежа - светлина, топлина, хранителни вещества и др. Най-често една от едновременно отглежданите култури е основна, а другите - уплътняващи.

Уплътненото използване на зеленчуковите площи чрез отглеждането на втори, трети и междинни култури и на смесени посеви е голям и все още недостатъчно използван резерв. Възможностите на личните и помощните стопанства в тази насока са големи и те трябва да се реализират най-рационално.