Производство на лук - особености в агротехниката.

За производството на лук за глави се практикуват два основни начина на отглеждане - чрез

арпаджик и чрез директна сеитба.

Първият начин е подходящ за сортове от групата на лютивите лукове, от които се получават зрели луковици с високо съдържание на сухо вещество (17%) и с много добра съхраняемост. При този начин на производство лукът се отглежда на неполивни площи.

Директната сеитба има редица предимства. Цикълът на производство се съкращава с една година. Избягват се отглеждането, прибирането и съхраняването на арпаджика. Всички производствени процеси са механизирани. Себестойността на продукцията е по-ниска и икономическият ефект е по-висок. В съответствие с биологичните особености на сортовете отглеждането на лука чрез директна сеитба може да се осъществи само на поливни площи, чрез своевременна растителна защита и подходящи сортове.

Обикновено лукът се отглежда след зимни житни култури. Той не понася отглеждане след себе си. След прибирането на предшественика площта се подмята с дискова брана наторява се с 10-15 кг Р2О5 и 8-12 кг К2О на декар преди дълбоката оран, която се извършва 2-3 седмици след подмятането на дълбочина 28-30 см. До края на есента се култивира 1-2 пъти или се профилира за директна сеитба. Рано напролет предсеитбено се внасят до 10 кг азот на декар, пръска се с хербициди , , култивира се на 8-10 см дълбочина, бранува се и се заглажда с дъска.

За производство на арпаджик семената се засяват от края на февруари до средата на март на многоредови ленти (11-13 реда). Разстоянието между лентите е 60 см, а между редовете в лентата - 8 см. Сеитбената норма е 8-10 кг семена на декар.

За производство на луковици от арпаджик арпаджикът се засажда в края на февруари и началото на март по схема 60+25+25+25+25x5 см или 60+20+20+20+20+20x10 см. За декар са необходими 80 кг първокласен арпаджик с диаметър на главите 9-22 мм. Засажда се с лукосадачна машина. При полумеханизирано засаждане машината прави браздичка, маркира мястото на луковиците, но арпаджикът се поставя ръчно и се покрива с почва.

При отглеждане на лук за глави чрез директна сеитба засяването се извършва през февруари-март. При редови посев на четириредови ленти по схема 70+30+30+30 см сеитбената норма е 0,6 кг семена на декар, а при ивичест посев по схема 55+35+35+35 см тя е 0,7-0,8 кг. След засяването площта се валира.

Основна грижа през вегетацията е борбата срещу плевелите и с маната. Най-ефикасна е интегрираната борба. Преди поникването на лука се използват почвени хербициди, а във фаза 3-ти-4-ти лист и 5-ти-6-ти лист - листни. С механичните обработки се постигат разрохкване и унищожаване на плевелите. За целта се използват култиватор и щригелна брана, която разрохква и защитната зона. Бранува се двукратно във фаза 2-ри-3-ти лист в следобедните часове при понижен тургор на растенията. Поливането е задължително мероприятие при лука, засят чрез директна сеитба. Полива се 4-5 пъти.