Говедовъдство

Особености при оплождането на кравите и юниците

Какво представлява маточното кръвотечение по време на разгонването?

Често при юниците през време на разгонването или 24 часа след него се забелязва изтичане от външните полови органи на слуз, примесена с ясночервена кръв. През ранните пролетни месеци това може да се наблюдава и при кравите. Причините за тези кръвотечения са хормонални смущения в организма, причинени главно от недоимъчно и не-балансирано хранене, най-вече при нарушено съотношение между калция и фосфора в дажбата, или при липса на витамин А. Тези нарушения се наблюдават при юниците и през зимно-пролетния сезон, когато в дажбите липсва калций, или през есенно-зимния период, когато организмът обеднява на фосфор през време на летния тип хранене само със зелени фуражи.

Прочети още...

Кои са причините за незаплождането и за повторните разгонвания при кравите?

Кои са причините за незаплождането и за   повторните  разгонвания и как да се предпазват кравите от тях?

Причините за повторните разгонвания на кравите са много и различни - ненавременно осеменяване, възпаление на половите органи, използуване на некачествен семенен материал, смущения във функциите на яйчниците и др. След две безуспешни осеменявания кравата трябва да бъде прегледана от ветеринарен лекар и при необходимост да се лекува. Ако не се открие заболяване на половия апарат, трябва да се смени разплодникът. Ако интервалът между две разгонвания е правилен, т. е. между 19 и 23 дни, функцията на яйч­ниците не е нарушена.

Прочети още...

Възможно ли е да се предизвика близнене при кравите?

Целесъобразно ли и може ли е да се предизвика близнене при кравите?

При кравите близненето като биологично явление е слабо проявено, но може да се предизвика, чрез селекция, хормонално стимулиране и напоследък чрез трансплантация на оплодени клетки във фаза на делене (зигота). Най-често близнят черношарените крави-до 4,2%, и най-рядко породите за месо-до 2%. Най-висок процент близнене при кравите е наблюдаван при крави на 8-ото или 9-ото отелване. Установено е също, че близненето се предава предимно по майчина линия. При породите за мляко близнене при кравите не е особено желано, понеже причинява намаляваме на млечността и затруднения при отелването. За хормонално стимулиране на близненето се използува най-често СЖК (серум, получен от кръвта на бременни кобили между 45-ия и 90-ия ден от бременността им). Според опита у нас най-ефективна е дозата от 2000 до 4000 МЕ (международни единици) на животно, или по 4-5 МЕ на 1 кг маса в зависимост от хормоналното съдържание на СЖК.

Прочети още...

Осеменяване на кравите по време на разгоненост

Колко пъти се осеменяват кравите през време на разгонеността?

Биологически и икономически най-целесъобразно е кравите да се осеменяват еднократно през времето на разгонеността им, но при условие, че стопанинът има възможност да определи най-подходящия момент за осеменяването, чрез наблюдения, изследване или покриване от бик пробник.

Прочети още...

Кои са признаците на разгонена крава?

Какви признаци показва разгонената крава?

Признаците на разгоненост са изразени най-ясно, когато на животните е осигурено движение или ежедневна разходка по 1-2 часа дневно. Привързано отглеждане стопанинът трябва да прояви по-голяма наблюдателност и повече грижи, за да долови признаците на разгоненост - безпокойство, намаляване на апетита и на млечната секреция, появяване на изтечения от половите органи и др. Сега се използуват няколко начина за откриване на разгонените животни: наблюдение, използуване на бици пробници или на специална апаратура. Най-точен е методът на наблюдението.

Прочети още...